Covid-19 – mer kunskap behövs!

Inom ramen för AFA Försäkrings forskningsområden inom arbetsmiljö och hälsa välkomnar vi FoU-projekt som vill undersöka hur den pågående smittspridningen av Covid-19 påverkar arbetslivet, arbetsmiljö och hälsa, arbetsmiljöarbete samt förutsättningar för ledarskap.

Syftet är att främja forskning som ser till konsekvenserna för arbetslivet ur flera perspektiv, så att lärdomar kan dras för såväl framtida kriser som i en kommande vardag. 


Vi tar emot ansökningar från och med den 8 april till och med den 1 oktober 2020 via FoU-portalen. Du kan söka anslag för FoU-projekt upp till tre år. Beslut kommer att fattas löpande och redan under ansökningstiden, men ej under perioden 1 juli till 31 augusti. Sista dag att skicka in ansökan för att få beslut innan sommaren är den 16 juni.


Läs mer om våra FoU-områden

Ansök här


Kontakt
Barbro Jacobsson, FoU-handläggare, Tel: 08–696 49 25
Maria Schütt, FoU-handläggare, Tel: 08-696 49 74
Ingrid Norfors, frågor om FoU-portalen, tel: 08-696 48 12
E-post: fou@afaforsakring.se