Covid-19 – mer kunskap behövs!

Inom ramen för AFA Försäkrings forskningsområden inom arbetsmiljö och hälsa välkomnar vi FoU-projekt som vill undersöka hur den pågående smittspridningen av Covid-19 påverkar arbetslivet, arbetsmiljö och hälsa, arbetsmiljöarbete samt förutsättningar för ledarskap.

Syftet är att främja forskning som ser till konsekvenserna för arbetslivet ur flera perspektiv, så att lärdomar kan dras för såväl framtida kriser som i en kommande vardag. 

Datum för beslut
Utlysningen är nu stängd. Intresset har varit mycket stort och vi har fått in betydligt fler ansökningar än vad vi planerat för. Det innebär att vi nu behöver se över berednings- och beslutsprocessen, vilket i sin tur påverkar datum för beslut. 

Alla inkomna ansökningar beslutas i december, och beslut om finansiering lämnas vecka 51/52. I det fall ett försenat beslut påverkar projekts startdatum och genomförande, kommer det att finnas möjlighet att revidera ansökan.   


Läs mer om våra FoU-områden

Ansök här

Kontakt
Barbro Jacobsson, FoU-handläggare, Tel: 08–696 49 25
Maria Schütt, FoU-handläggare, Tel: 08-696 49 74