Publicerad: 2021-10-26

Artikel om ergonomiverktyget RAMP vann pris i ansedd tidskrift

I juni fick Linda Rose och hennes forskarkollegor ta emot priset Best Paper Award av den internationellt ansedda tidskriften Applied Ergonomics. Artikeln handlar om RAMP, ett verktyg för bedömning av ergonomiska arbetsmiljörisker som idag används i fler än 100 länder.

– Det känns väldigt roligt. Applied Ergonomics är den högst rankade tidskriften inom ergonomi- och arbetsmiljöområdet, säger Linda Rose, docent i ergonomi vid KTH och projektledare för det forskningsprojekt, finansierat av Afa Försäkring, i vilket riskhanteringsverktyget RAMP utvecklades. 

– Varje år delar de ut ett pris för bästa vetenskapliga artikel och i juni fick vi priset för vår artikel om RAMP-metoden. Det blir inte bättre än så här.

En artikel som beskriver metod, spridning och resultat

RAMP är en förkortning för Risk Assessment and Management tool for manual handling Proactively. Verktyget används för att identifiera, bedöma och hantera belastningsergonomiska risker vid manuellt arbete och är idag standardmetod exempelvis inom Scania och på hälsotjänstföretaget Avonova. 

– Artikeln handlar om det som nu vuxit till RAMP-paketet. Det består av själva RAMP-metoden, en webbplats där man gratis kan ladda ner verktyget och online-kurser där man får lära sig om belastningsergonomi, belastningsskador och hur man använder verktyget, säger Linda Rose.

– Den här typen av artiklar handlar oftast om en studie där man borrar väldigt djupt i ett ämne. Jag tror att vår artikel fick priset för att den beskriver både själva metoden och utvecklingen av vår strategi för att göra den fritt tillgänglig. Vi skriver också om att metoden används även i såväl höginkomstländer som låg- och medelinkomstländer och ger exempel på hur den faktiskt bidrar till en bättre arbetsmiljö. På webbplatsen kan vi se att verktyget har laddats ner från över 100 länder.

RAMP 2.0 tar form

Utvecklingen av RAMP fortsätter nu i ett pågående forskningsprojekt finansierat av Afa Försäkring.

– Vi avslutar det projektet nästa höst och då hoppas vi kunna lansera en uppgradering av metoden som vi kallar RAMP 2.0. Den innehåller tre nya delar, varav den första är en utvecklad modell för arbete där man använder handen mycket och intensivt. Den andra delen är att vi kompletterar de Excel-program som används i RAMP idag med en systemversion. Där kommer man själv att kunna lägga in sina data och sedan enkelt få fram uppgifter om belastningsriskerna på till exempel alla logistikavdelningar i sitt företag, säger Linda Rose.

– En av sakerna som gör RAMP unikt är att man med verktyget visualiserar resultatet av sina bedömningar på en väldigt detaljerad nivå, med varje riskfaktor för sig markerad som gul, röd eller grön. Den tredje delen i den nya versionen är att vi inkluderar RAMP-baserade nyckeltal som företagen kan ha nytta av, till exempel hur andelen röda bedömningar minskar över tid när man jobbar systematiskt med riskerna. Med hjälp av nyckeltal för de visualiserade resultaten kommer ledningar på företag att kunna få ännu bättre underlag för att fatta beslut som ger god belastningsergonomi och därmed färre belastningsskador.

Text: Adam Fredholm

Här kan du se filmen om den första versionen av RAMP.