Publicerad: 2021-09-30

En god arbetsmiljö för framtiden - del 3 av 4: Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet

Regeringen har tagit fram en ny arbetsmiljöstrategi i dialog med arbetsmiljömyndigheter och arbetsmarknadens parter. Afa Försäkring och Arbetsmarknadsdepartementet arrangerar fördjupningsseminarier om regeringens arbetsmiljöstrategi under året. Det tredje seminariet kommer att handla om tryggt arbetsliv. Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Kunskap om arbetsmiljö är viktigt och ett systematiskt arbetsmiljöarbete är avgörande för att förebygga ohälsa och olycksfall. Nollvisionen utvidgas från att ingen ska behöva dö på sitt arbete, till att ingen heller ska behöva dö till följd av sitt arbete. Frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö prioriteras och följs upp samt att hot och våld i arbetslivet behöver tas på allvar.

Anmäl dig här senast den 7 oktober.


Ställ gärna frågor redan nu som vi kan lyfta på seminariet. 
Skicka in dem till oss på fou@afaforsakring.se

PROGRAM:

Moderator Ellinor Persson hälsar välkommen tillsammans med Susanna Stymne Airey, enhetschef Förebygga, Afa Försäkring.

Inledning
Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister, Arbetsmarknadsdepartementet.

Ett tryggt arbetsliv

Tankar om nollvisionen för arbetsorsakade dödsfall: Var står vi?
Maria Albin, överläkare och professor, Centrum för arbets- och miljömedicin och Institutet för miljömedicin, Stockholm

Arbetsmiljöstrategi – nu och framåt 
Erna Zelmin, generaldirektör Arbetsmiljöverket
Anna Mannikoff, Stf generaldirektör, Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Säkerhetsparken och hur vi arbetar med nollvisionen
Berndt Jonsson, Nationell samordnare av arbetsmiljöfrågor, Byggföretagen
Ulf Kvarnström Arbetsmiljösamordnare, Byggnads

Hot och våld

Statistik hot och våld
Anna Weigelt analyschef Afa Försäkring

Våld och hot i arbetslivet – Bara en bagatell eller det ingår väl i jobbet? 
Sofia Wikman, Docent högskolan i Gävle
Kristina Zampoukos, universitetslektor Mittuniversitet
Jenny Jakobsson, universitetslektor Malmö universitet

Att skapa en trygg arbetsmiljö tillsammans 
Ulrika Emmoth, HR-strateg, Eskilstuna kommun

OSA-Föreskriften 
Arbete pågår med utvärdering av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
Hannes Kantelius, senioranalytiker, Arbetsmiljöverket

Avslutning
Susanna Stymne Airey, enhetschef Förebygga, Afa Försäkring och moderator Ellinor Persson