Publicerad: 2021-04-06

En god arbetsmiljö för framtiden - fyra fördjupningsseminarier om regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025

Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Att skapa friska arbetsplatser är en viktig del för att förebygga ohälsa och ska vara en central del i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Nu bjuder Arbetsmarknadsdepartementet tillsammans med Afa Försäkring in till det första av fyra digitala seminarier som fördjupar sig i arbetsmiljöstrategin.

Här kan du se seminariet i efterhand.

Del 1 av 4:
Fredagen den 23 april, klockan 09.00-10.30

Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv
Det första seminariet kommer att handla om hållbart arbetsliv. Arbetsmiljön har stor betydelse för hur länge människor kan och vill arbeta. En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv som ger möjlighet till kompetensutveckling, omställning och trygghet. Kunskap om hur en bra arbetsmiljö skapas och vad som främjar ett mer hållbart arbetsliv kräver både forskning av hög kvalitet och att forskningsresultaten sprids till och används på arbetsplatserna.

Dagens program:
Moderator Ellinor Persson hälsar välkommen tillsammans med Susanna Stymne Airey, enhetschef Förebygga, Afa Försäkring

Inledning:
Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister, Arbetsmarknadsdepartementet

Alla ska kunna och vilja arbeta ett helt arbetsliv:
Ung i arbetslivet
Petter Gustavsson, professor, Karolinska Institutet
Ständigt lärande, kompetensutveckling och omställning
Ewa Wikström, VD, Omställningsfonden
Lennart Hedström, VD, TRR
Äldre i arbetslivet
Anders Ferbe, Senior arbetskraft
Maria Albin, professor, Karolinska Institutet

Forskningssatsningar i arbetslivet:
Kunskapsuppbyggnad och nyttiggörande av forskning
Susanna Stymne Airey, enhetschef Förebygga, Afa Försäkring
Cecilia Beskow, chef forskningsavdelningen, Forte
Nader Ahmadi, generaldirektör, Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Avslutning:
Rasmus Cruce-Naeyé, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet

Varmt välkommen!
Susanna Stymne Airey, enhetschef Förebygga, Afa Försäkring

Kommande seminarium i serien:
Fredagen 28 maj
Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande
Fredagen 10 september
Ett tryggt arbetsliv - ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet
Fredagen den 8 oktober
En arbetsmarknad utan fusk och brott – en bristfällig arbetsmiljö ska aldrig vara ett konkurrensmedel

Inbjudan till dessa seminarium kommer längre fram, men lägg gärna in datumen i kalendern redan nu.
Det går även bra att anmäla sig redan nu via vår webbplats.