Publicerad: 2021-12-09

En god arbetsmiljö för framtiden, del 4 av 4: Ett arbetsliv utan brott och fusk

Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Att skapa friska arbetsplatser är en viktig del för att förebygga ohälsa och ska vara en central del i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Regeringen har tagit fram en ny arbetsmiljöstrategi i dialog med arbetsmiljömyndigheter och arbetsmarknadens parter. Afa Försäkring och Arbetsmarknadsdepartementet har arrangerat fyra fördjupningsseminarier om regeringens arbetsmiljöstrategi under året.

– Arbetslivskriminalitet är ett växande problem i samhället och omfattar till exempel överträdelser av arbetsmiljöregelverket, överträdelser av skattelagstiftning och viss välfärdsbrottslighet. Vi kan inte tillåta en situation där seriösa företag som följer reglerna konkurreras ut av företag som bryter mot lagar och regler. Därför blir tillsyn av arbetsmiljön avgörande för att upprätthålla skyddet för arbetstagare, men också för att skapa rättvisa konkurrensförhållanden. En bristfällig arbetsmiljö får aldrig vara ett konkurrensmedel, sa Johan Danielsson, bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister.

– Regeringen värnar den svenska modellen, det kommer det aldrig att råda någon tvekan om. Modellen bygger på att arbetsmarknadens parter kommer överens om anställningsvillkoren på arbetsmarknaden. För att vi ska uppnå målen i regeringens arbetsmiljöstrategi är det centralt med en nära dialog mellan myndigheter, arbetsmarknadens parter och experter. Det här seminariet är en viktig del i dialogen för att utveckla och förverkliga strategin.

Ett arbetsliv utan brott och fusk – bristfällig arbetsmiljö ska inte vara en konkurrensfördel

Dagens seminarium var det fjärde och sista i seminarieserien om särskilt prioriterade arbetsmiljöområden. Ellinor Persson, moderator, ledde samtalen med de medverkande:

Inledning:
Johan Danielsson, bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister.

Ett arbetsliv utan brott och fusk

Låt oss stoppa att människor utnyttjas på jobbet
Erna Zelmin, generaldirektör, Arbetsmiljöverket
Ola Pettersson, ordförande, Delegationen mot arbetslivskriminalitet

Myndigheter kraftsamlar – tillsammans
Erna Zelmin, generaldirektör Arbetsmiljöverket
Conny Svensson, nationell samordnare, Skatteverket
Mats Paulsson, senior utredare, Jämnställdhetsmyndigheten

Kampen mot osund konkurrens – myndighetssamverkan på lika villkor?
Annika Vänje, docent, Högskolan Dalarna

Så gör vi

Ordning & Reda i åkeribranschen 
Jimmy Ovesson, Svenska transportarbetarförbundets Internationella enhet
Tommy Jonsson, Svenska transportarbetarförbundets Internationella enhet

Att vända svart till vitt – Fairplay Städ
Gesa Markusson, Städbranschen Sverige

Vi pratar inte bara om trygghet, vi skapar den – tillsammans
Ebba Östlin ordförande kommunstyrelsen, Botkyrka kommun

Att arbeta strukturerat mot fusk och brott i byggbranschen
Morgan Jansson, inköpschef, Stockholmshem

Avrundning
Susanna Stymne Airey, enhetschef Förebygga, Afa Försäkring och moderator Ellinor Persson.
Mattias Landgren, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet

Text: Adam Fredholm
Bild: Viktor Pettersson