Publicerad: 2021-04-09

FoU:s årsrapport 2020

Ett FoU-år med pandemi och ökat intresse för arbetsmiljö. 2020 satte covid-19 fokus på arbetsmiljön i vården och vid arbete hemifrån. I rapporten möter vi bland annat Helena Jahncke, chef för Afa Försäkrings FoU-avdelning sedan i mars, som berättar om året som gått.

– Jag lockades av Afa Försäkrings fokus på att arbeta förebyggande och på att sprida kunskap från arbetsmiljöforskning så att den kommer till nytta. Det känns meningsfullt att bidra till att skapa friskare och tryggare arbetsplatser, säger Helena Jahncke, som tillträdde som chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring i mars 2020.

– I samband med en kris blir det tydligt hur mycket arbetsmiljön betyder för människors hälsa och för hur man presterar på arbetet. Under pandemin har den höga belastningen på sjukvården och det ökade arbetet hemifrån satt fokus på arbetsmiljöfrågorna och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi har blivit påminda om hur viktigt det är att göra bedömningar av risker i arbetsmiljön för att kunna hantera dem i ett tidigt skede.

Som för många andra har pandemin präglat FoU-avdelningens verksamhet under året.

Forskning om covid-19 och digital omställning

För att bidra med ökad kunskap gjorde Afa Försäkring i april en utlysning för forskning om det tidigare okända coronaviruset.

– Arbetsmarknadens parter beslutade snabbt att via Afa Försäkring göra en särskild temautlysning med fokus på covid-19 och hur pandemin påverkar arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. Vi fick in rekordmånga ansökningar och kunde på så vis bidra med finansiering av forskningsprojekt som studerar pande- mins effekter ur olika infallsvinklar och inom olika yrkesgrupper, säger Helena Jahncke.

– Som nyanställd hann jag bara vara på plats i två veckor innan vi ställde om till arbete på distans med digitala möten och konferenser. Slutkonferensen för FoU-programmet Hållbart arbetsliv var vår första livesändning, säger Helena Jahncke.

Nu när vi sänder digitalt når vi ut till en bredare publik. Den snabba digitala omställningen vi har gjort är ett exempel på något positivt vi kan ta med oss från det gångna året.

Här hittar du hela FoU-rapporten.