Publicerad: 2020-12-07

Sök finansiering för ditt FoU-projekt

Anslagsomgång 2 är öppen 18/1-3/3 2021. Sök finansiering till ditt FoU-projekt genom att skicka in en ansökan (även ansökan efter beviljad skiss). Beslut lämnas i slutet på juni 2021.

Här hittar du våra kommande anslagsomgångar.

Du har möjlighet att söka finansiering för FoU-projekt fyra gånger per år. Vi har två utlysningar för ansökningar, de stänger vanligtvis i februari respektive augusti. Vi har även två utlysningar för skisser, de stänger vanligtvis i januari respektive maj. Om du har en godkänd skiss kan du söka vid samtliga fyra tillfällen.