Publicerad: 2020-10-06

Datum för beslut i utlysningen för covid-19

Utlysningen är nu stängd. Intresset har varit mycket stort och vi har fått in betydligt fler ansökningar än vad vi planerat för. Det innebär att vi nu behöver se över berednings- och beslutsprocessen, vilket i sin tur påverkar datum för beslut. 

Datum för beslut
Utlysningen är nu stängd. Intresset har varit mycket stort och vi har fått in betydligt fler ansökningar än vad vi planerat för. Det innebär att vi nu behöver se över berednings- och beslutsprocessen, vilket i sin tur påverkar datum för beslut. 

Alla inkomna ansökningar beslutas i december, och beslut om finansiering lämnas vecka 51/52. I det fall ett försenat beslut påverkar projekts startdatum och genomförande, kommer det att finnas möjlighet att revidera ansökan.   

Läs om de projekt som redan fått finansiering.

Kontakt
Barbro Jacobsson, FoU-handläggare, Tel: 08–696 49 25
Maria Schütt, FoU-handläggare, Tel: 08-696 49 74