Publicerad: 2022-08-25

Webbinarium: Forskning om hållbart arbetsliv – utveckling av åldersmedvetet ledarskap

Vilken betydelse har ålder och åldrande i arbetslivet? Kan alla arbeta till en högre ålder eller behöver vissa åtgärder vidtas för att arbetslivet ska bli friskt och hållbart för alla åldrar? Den 31 augusti arrangerar Afa Försäkring ett livesänt webbinarium där forskning om utveckling av åldersmedvetet ledarskap bland kommunala chefer under covid-19 pandemin presenteras.

Att många lever och är friska till en högre ålder är positivt. När befolkningen bli äldre förväntas också fler arbeta till en högre ålder, vilket leder till senare ålderspension.

Under webbinariet presenteras resultat från ett forskningsprojekt, finansierat av Afa Försäkring, om utveckling av åldersmedvetet ledarskap bland kommunala chefer under covid-19 pandemin. I presentationen jämförs resultat från en undersökning i Helsingborg som gjordes före och efter införandet av det nya pensionssystemet.

I undersökningen tillfrågades medarbetare över 50 år i Helsingborgs stad, år 2018 och 2022, om deras förutsättningar och vad de anser behövs för att de ska kunna och vilja arbeta i ett längre arbetsliv. Även alla chefer i Helsingborgs stad fick år 2018 och 2022 frågor om deras attityder till seniora medarbetare inom kommunens arbetsplatser och möjliga åtgärder för ett hållbart längre arbetsliv.

Medverkande: Kerstin Nilsson, professor, Högskolan Kristianstad och Lunds universitet

Datum och tid: onsdag 31 augusti kl. 9.00–10.00.

Media hälsas välkomna att delta i webbinariet

Anmälan görs här senast tisdag 30 augusti

En länk kommer att skickas till dig som är anmäld.

Pressfrågor hänvisas till: Linda Harling, presskommunikatör på Afa Försäkring, linda.harling@afaforsakring.se, 0730-96 35 12.

Övriga frågorafaseminarier@afaforsakring.se

Välkommen!
Afa Försäkring

 

Om Afa Försäkrings forskningsstöd: Afa Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom privat näringsliv, kommuner och regioner. Mer information om forskningsstödet finns på Afa Försäkrings FoU-webb.