Publicerad: 2022-05-18

Webbinarium: Fysisk (in)aktivitet i kontorsmiljöer

Hur använder anställda sin tid och vilka organisatoriska faktorer påverkar detta? Den 30 maj arrangerar Afa Försäkring ett livesänt webbinarium med forskare som presenterar resultatet från en ny kunskapsöversikt om fysisk (in)aktivitet i kontorsmiljöer och vilka organisatoriska faktorer som påverkar detta.

Yrken där man sitter för mycket och rör på sig för lite kan innebära hälsorisker. Kontorsarbete förknippas ofta med långvarigt sittande, men det saknas hittills sammanställningar av litteraturen om hur kontorsarbetare fördelar sin arbetstid mellan sittande, stående och gående, och vilka faktorer i organisationen som har betydelse för fördelningen.

Den nya kunskapsöversikt, som forskarna presenterar, dokumenterar fysisk (in)aktivitet i kontorsmiljöer och identifierar faktorer på en organisationsnivå som har ett inflytande på mönstret av fysisk (in)aktivitet.

Rapporten utgår från studier där man mätt tiden i olika typer av fysisk aktivitet och intensiteten av aktiviteter under kontorsarbete. Resultaten ger en sammanvägd bild av fysisk (in)aktivitet på arbetstid, vilka insatser som kan tänkas vara effektiva för att främja fysisk aktivitet, och vilka kunskapsluckor som behöver fyllas.

Afa Försäkring finansierar kunskapsöversikter som samlar kunskap i olika ämnen inom arbetsmiljöområdet. Kunskapsöversikterna ingår i den vetenskapliga skriftserien Arbete och hälsa som ges ut av Göteborgs universitet.
Rapporten publiceras under hösten 2022 i rapportserien Arbete och Hälsa.

Medverkande:
Bengt Järvholm, professor, Umeå universitet
David Hallman, docent, Högskolan i Gävle
Svend Erik Mathiassen, professor, Högskolan i Gävle

Datum och tid: måndag 30 maj kl. 9.00–10.00.

Media hälsas välkomna att delta i webbinariet

Anmäl dig här senast fredag 27 maj.
En länk till webbinariet kommer att skickas till dig som är anmäld.

Välkommen!

Press- och mediefrågor hänvisas till: Linda Harling, presskommunikatör Afa Försäkring: linda.harling@afaforsakring.se, 0730-96 35 12

Allmänna frågor om webbinariet hänvisas till: afaseminarier@afaforsakring.se