Publicerad: 2022-02-09

Vi tipsar om Fortes webbinarium: Stress och press - Hur kan vi förbättra arbetsmiljön i kvinnodominerade yrken?

Arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer är generellt sett sämre än för övriga arbetsmarknaden. Inom vård- och omsorgsyrken är stress, utmattning och sömnsvårigheter vanligt förekommande, och såväl den fysiska som den mentala belastningen är hög hos anställda – både män och kvinnor. Den 8 mars klockan 09.00-10.30 bjuder Forte in till ett webbinarium för att lyfta dessa viktiga frågor.

Hur ser arbetsmiljön inom hemtjänsten ut och på vilka sätt påverkar det de anställda? Vilken betydelse har arbetsmiljön för vilka konflikter som uppstår och hur påverkar det de anställdas stress och hälsa?
Gerd Johansson, professor emeritus i arbetsmiljöteknik vid Lunds universitet och Britt-Inger Keisu, docent i sociologi vid Umeå universitet, medverkar och presterar aktuell forskning på området.
Webbinariet avslutas med ett panelsamtal om hur arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer kan förbättras och hur vi kan säkerställa att den forskningsbaserade kunskap som finns kommer till nytta och bidrar till att arbetsvillkoren för alla dem som arbetar i dessa verksamheter blir bättre.

Medverkande:
Gerd Johansson, professor emeritus i arbetsmiljöteknik vid Lunds universitet
Britt-Inger Keisu, docent i sociologi vid Umeå universitet
Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef, Kommunal
Caroline Olsson, avdelningschef, Sveriges Kommuner och Regioner
Lars Stjernkvist, kanslichef, regeringens kansli för hållbart arbetsliv
Cecilia Beskow, forskningschef, Forte
Samtalet modereras av Anna-Karin Florén, programansvarig, Forte

Anmälan 
Webbinariet sänds kl. 09.00-10.30 och är kostnadsfritt. Instruktioner samt länk för att delta skickas ut till föranmälda den 7 mars.
Anmäl dig här.