AFA Forskning

Programutlysning

Programutlysning

Anskningsfrfarandet sker med fullstndig anskan.

Anskan omfattar grunduppgifter och tre obligatoriska bilagor:
- projektbeskrivning,
- meritfrteckning/CV och 
- ekonomisk redovisning.

Projektbeskrivningen fr omfatta maximalt 5 A4-sidor (exklusive referenser), 12 punkters textstorlek. Sammanfattningen ska vara p svenska.

Projektbeskrivningen ska innehlla fljande rubriker:

  1. Projektid, syfte, bakgrund och relevans i frhllande till programmets ml
  2. Relation till svensk och internationell FoU inom omrdet
  3. Genomfrande
  4. Etiska vervganden
  5. Frvntat resultat
  6. Samarbeten inkl beskrivning av den vetenskapliga miljn
  7. Nyttiggrande, spridning och kommunikationsplan
  8. Litteraturreferenser


1. Projektid, syfte, bakgrund och relevans i frhllande till programmets ml

Beskriv projektid, bakgrund, syfte och ml med projektet samt vilka frgestllningar projektet ska belysa. Beskriv projektets relevans i frhllande till programmets ml.


2. Relation till svensk och internationell FoU inom omrdet

Redovisa projektets relation till FoU inom omrdet.


3. Genomfrande

Beskriv design, metod och studiematerial. Beskrivningen ska vara s utfrlig att kvalitet och genomfrande kan bedmas av sakkunniga.


4. Etiska vervganden

Redogr fr de etiska frgor som aktualiseras i projektet och hur de ska hanteras. Om projektet krver etisk granskning ska kopia av beslut frn Etikprvningsnmnden bifogas anskan alt skickas in till AFA Frskring s snart prvning r genomfrd.


5. Frvntat resultat 

Beskriv projektets frvntade effekter och praktiska betydelse. 


6. Samarbeten inkl beskrivning av den vetenskapliga miljn

Ange aktrer med vilka samverkan planeras eller r etablerad. Ange deras roll och bidrag till projektet.


7. Nyttiggrande, spridning och kommunikationsplan

Redovisa de planer som finns fr att sprida information och frvntade resultat frn projektet. Beskriv den planerade vetenskapliga publiceringen och insatser som ska ske fr att resultaten ska komma till praktisk anvndning.  


8. Litteraturreferenser 

Redovisa de viktigaste litteraturreferenserna.


Ekonomisk redovisning 

Vlj mallen Ekonomisk redovisning 5-riga projekt.  


I den ekonomiska redovisningen specificeras skt anslag, lnekostnader, vriga kostnader, eventuell annan finansiering och vriga ekonomiska upplysningar.

OBS! Beloppen anges i tusentals kronor (Tkr) till skillnad frn fliken Skt anslag dr beloppet anges i hela kronor. Dessa belopp ska verensstmma.

 

Den ekonomiska redovisningen bestr av ett antal flikar, det r de frsta 5 grna flikarna som ska fyllas i fr anskan. Beloppen till de gula flten rknas fram automatiskt nr du fyllt i de vita flten i flikarna.

 

Sammanstllning

Fyll i projektets och projektledarens namn. Beloppen i sammanstllningen hmtas automatiskt frn de vriga flikarna, nr du fyllt i mallen.

 

Ln

De personer som ska avlnas med anslag frn AFA Frskring ska anges i denna flik. Har du personer i ditt projekt som inte fr ln frn AFA Frskring anger du dem i fliken som heter vrigt under Lnekostnader. Endast de vita flten ska fyllas i. I % av heltid anges hur mycket personen kommer att arbeta i projektet fr resp. projektr. LKP (Lnekostnadspslag) anges i % och kan hgst vara 50 %.

Frvaltningsavgiften (indirekta kostnader) anges hgst upp i fliken med en % -siffra. Frvaltningskostnader fr vara hgst 35% av den totala lnekostnaden inkl LKP.


Indirekta kostnader r kostnader som inte r projektspecifika och ingr i frvaltningsavgiften,

t ex

- lokaler

- kontors- och frbrukningsmaterial

- IT, mjuk- och hrdvara

- administrativt std, telefon, post och porton


Kostn

I denna flik anger du projektspecifika kostnader som t ex material och utrustning, rese- och vriga kostnader. 

 

Andra anslag

Projektkostnader som sks eller har skts frn andra anslagsgivare redovisas i denna flik.

 

I den vre rutan anger du kostnader som sks frn andra anslagsgivare som hr till projektet och som inte r samma kostnader som du sker frn AFA Frskring.

 

I den nedre rutan anger du kostnader som du sker hos andra anslagsgivare som r samma kostnader som sks hos AFA Frskring.

 

vrigt

I denna flik lmnar du information och beskriver i text vad kostnaderna avser som du tagit med i flikarna fr Ln och Kostn. Det finns ocks mjlighet att lmna vrig relevant ekonomisk information. Du anger ocks under lnekostnader om du har personer i projektet som du inte sker lnebidrag fr.


Flikarna fr del- och slutrapport anvnds nr du ftt beviljat anslag frn AFA Frskring och det blir dags fr rapportering.

 

CV

Hr kan du bifoga CV fr vriga skande. Du mste ange deras namn innan du sparar bilagan.

  

vrigt

Om du har ytterligare bilagor, t.ex. Etikprvningsprotokoll, s ska du bifoga dem hr. Ange i beskrivningen vad det r fr typ av bilaga.


Spara/skicka in anskan

Om du vill spara uppgifterna i flikarna och fortstta fylla i vid annat tillflle, krvs det att du minst har skrivit en projekttitel och att du klickar p Spara-knappen. Du hittar sedan din anskan under Mina sidor, Mina renden och Under arbete.

 

Nr du r klar med anskan klickar du p Skicka in anskan lngst ner p sidan. Du fr en bekrftelse via e-post. Du kan sedan flja din anskan under Mina sidor och Mina renden.

 

Nr du har skickat in din anskan ppnas ett fnster med en sammanstllning ver inskickade uppgifter samt bifogade bilagor. OBS! verst p denna sida finns en lnk till ett formulr som ska skrivas ut. Formulret "Anskan om anslag" ska undertecknas av projektledaren och av den prefekt eller motsvarande som anges i anskan. Det underskrivna formulret skickas eller mailas till AFA Frskring. Anskan r inte giltig frrn det underskrivna formulret inkommit till AFA Frskring.

 

Ls inskickad anskan

Anskan r lsbar under Mina sidor och Mina renden.