Vi finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet

Aktuellt

#afaforskning

Forskningsarkivet

RAMP-projektet

Ett exempel på hur forskning kommer till nytta i arbetslivet

Kontakt

Om du har frågor eller vill komma i kontakt med oss, mejla till fou@afaforsakring.se.

Nyhetsbrev