Samlad kunskap om arbetsmiljö och hälsa

Nu har vi släppt en BETA-version av Forskningsarkivet. Du kan söka bland alla våra pågående och avslutade FoU-projekt, det vill säga forsknings- och utvecklingsprojekt, i en egen databas. Vi kommer även inom kort publicera till exempel intervjuer, tidningsartiklar, filmer, rapporter och kunskapssammanställningar. Nedan hittar du pågående FoU-program eller program som nyligen har avslutats.

Pågående FoU-program