Vi vill förebygga arbetsskador och sjukfrånvaro

Afa Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter; Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Kommuner och regioner är våra största uppdragsgivare. Vi försäkrar anställda i den privata sektorn, kommuner och regioner genom kollektivavtal. Vi förebygger arbetsskador och sjukfrånvaro genom att stödja forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Forskningen ska komma till praktisk nytta och omsättas i åtgärder som förbättrar arbetsmiljö och främjar hälsa.

Arbetsmiljö

Inom arbetsmiljö finansierar vi FoU-projekt som förväntas förbättra arbetsmiljön och minska arbetsskador hos våra försäkrade.

Det kan till exempel vara:

Psykiska, fysiska, kemiska och biologiska faktorer i arbetsmiljön

Samspelet mellan fysisk och psykosocial arbetsmiljö

Hur arbetsmiljön bäst kan utformas med hänsyn till individens hälsa, säkerhet och utveckling

Arbetsorganisationens och ledarskapets betydelse för att främja hälsa och bra arbetsmiljö

Hälsa

Inom hälsa finansierar vi FoU-projekt som förväntas förebygga, förkorta och minska sjukfrånvaron samt främja hälsa i närtid.

Det kan till exempel vara:

Friskfaktorer

Förebyggande och behandlande insatser

Utveckling och utvärdering av behandlingsmetoder

Tillvaratagande av arbetsförmåga

Faktorer som påverkar återgång i arbete

Rehabilitering för återgång i arbete

Riskfaktorer för sjukskrivning

Nytta

All forskning vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet för att kunna göra skillnad i människors arbetsvardag.

Här är några exempel på hur vi åstadkommer det:

  • Vi har som krav att projekten ska ha en plan för nyttiggörande och implementering som inkluderar målgruppen
  • Det bör finnas en intern organisation som stödjer och genomför aktiviteter för spridning av resultat
  • Våra partssammansatta grupper träffas regelbundet och diskuterar hur resultaten bäst kan implementeras hos målgruppen
  • Vi har nära samarbetspartners i form av Prevent och Suntarbetsliv som tar forskningsresultaten vidare

Partners

Våra samarbetspartners Prevent och Suntarbetsliv har i uppdrag att sprida och nyttiggöra den forskning som finansieras via Afa Försäkring. Prevent vänder sig till det privata näringslivet och Suntarbetsliv till kommun- och regionsektorn.

Prevent LoggaSuntarbetsliv Logga

Karta

Kontakt

Om du har frågor eller vill komma i kontakt med oss, mejla till fou@afaforsakring.se.

Nyhetsbrev