Vi vill förebygga arbetsskador och sjukfrånvaro

Därför finansierar vi forskning inom områdena arbetsmiljö och hälsa som ska komma våra målgrupper till nytta. Våra målgrupper är de är de anställda som via sina arbetsgivare har våra kollektivavtalade försäkringar. Det innebär de flesta anställda både inom det privata näringslivet samt inom kommuner och regioner, medan exempelvis statligt anställda inte ingår i vår målgrupp. 

Med hjälp av vår unika skadedatabas kan vi följa utvecklingen av arbetsskador och sjukfrånvaro. Vi prioriterar FoU-projekt som förbättrar arbetsmiljö och främjar hälsa hos våra målgrupper.

Arbetsmiljö

Inom arbetsmiljö finansierar vi FoU-projekt som förväntas förbättra arbetsmiljön och därmed minska arbetsskador och sjukdomar hos våra målgrupper.

Det kan till exempel handla om:

Arbetsorganisationens och ledarskapets betydelse

Organisatorisk och social arbetsmiljöjö

Digital arbetsmiljö

Fysisk arbetsmiljö

Risk- och friskfaktorer

Arbetsmiljöarbetets utformning

Hälsa

Inom hälsa finansierar vi FoU-projekt som förväntas förebygga, förkorta och minska sjukfrånvaron samt främja hälsa. De diagnosområden som står för den största delen av sjukfrånvaron hos våra målgrupper är psykiska-, muskuloskeletala- och tumörsjukdomar samt cirkulationsorganens sjukdomar. 

Det kan till exempel handla om:

Friskfaktorer

Förebyggande och behandlande insatser

Utveckling och utvärdering av behandlingsmetoder

Tillvaratagande av arbetsförmåga

Faktorer som påverkar återgång i arbete

Rehabilitering för återgång i arbete

Riskfaktorer för sjukskrivning

Nytta

Afa Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter - Svenskt Näringsliv, LO och PTK - och våra största uppdragsgivare är kommuner och regioner. Vårt uppdrag är att forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Därför prioriterar vi FoU-projekt som ska vara praktiskt tillämpbara.

Vi satsar på kommunikation i flera egna kanaler. Några aktiviteter vi genomför för att sprida kunskap om arbetsmiljö och hälsa är: event och seminarier, pressmeddelanden, filmer, olika typer av kunskapsöversikter samt rapporter.

Även forskarnas egna kanaler och aktiviter är viktiga, samt inte minst den spridning som våra ägare och uppdragsgivare står för.

Samarbetspartners

Vi har ett nära samarbete med Prevent och Suntarbetsliv som omvandlar forskningsresultaten till praktiskt användbara råd och verktyg. Det kan till exempel vara checklistor, tips, utbildningar och annat som hjälper till att förbättra arbetsmiljön. Detta är framtaget i samarbete mellan arbetsgivare och fackförbund.

Prevent vänder sig till det privata näringslivet och Suntarbetsliv till kommun- och regionsektorn.

Prevent LoggaSuntarbetsliv Logga

Karta

Kontakt

Välkommen att höra av dig till oss på FoU-avdelningen på 08-696 40 00 eller fou@afaforsakring.se.

Nyhetsbrev