Vi vill förebygga arbetsskador och sjukfrånvaro

Därför finansierar vi forskning inom områdena arbetsmiljö och hälsa som ska komma våra målgrupper till nytta. De är anställda som via sina arbetsgivare har våra kollektivavtalade försäkringar, både inom det privata näringslivet samt inom kommuner och regioner. 

Med hjälp av vår unika skadedatabas kan vi följa utvecklingen av arbetsskador och sjukfrånvaro. Vi prioriterar FoU-projekt som förbättrar arbetsmiljö och främjar hälsa.

Arbetsmiljö

Inom arbetsmiljö finansierar vi FoU-projekt som på kort och lång sikt förväntas förbättra arbetsmiljön och därmed minska arbetsskador såsom arbetsskador och arbetssjukdomar hos våra målgrupper. Dessa är arbetare och tjänstemän i privat sektor samt anställda i kommuner och regioner. Statligt anställda ingår inte. FoU-projekten kan till exempel handla om:

Arbetsorganisationens och ledarskapets betydelse

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Digital arbetsmiljö

Fysisk arbetsmiljö

Kemisk arbetsmiljö

Risk- och friskfaktorer i arbetsmiljön

Arbetsmiljöarbetets utformning

Hälsa

De diagnosområden som står för den största delen av sjukfrånvaron hos våra målgrupper är psykiska-, muskuloskeletala- och tumörsjukdomar samt cirkulationsorganens sjukdomar. Se skadestatistik ovan. Inom hälsa är våra målgrupper arbetare i privat sektor samt anställda i kommuner och regioner. Tjänstemän i privat sektor och statligt anställda ingår inte. Vi finansierar FoU-projekt som förväntas förebygga, förkorta och minska sjukfrånvaron samt främja hälsa i närtid. Det kan till exempel handla om:

Förebyggande och behandlande insatser

Utveckling och utvärdering av behandlingsmetoder

Tillvaratagande av arbetsförmåga

Faktorer som påverkar återgång i arbete

Rehabilitering för återgång i arbete

Riskfaktorer för sjukskrivning

Friskfaktorer som främjar hälsa

Nytta

Tillsammans med våra ägare Svenskt Näringsliv, LO och PTK - och våra största uppdragsgivare kommuner och regioner, arbetar vi för att sprida den forskning som vi finansierar så att den kommer till nytta i arbetslivet. 

Några aktiviteter vi genomför för att sprida kunskap om arbetsmiljö och hälsa är: event och seminarier, pressmeddelanden, filmer, olika typer av kunskapsöversikter samt rapporter där även forskarnas egna kanaler och aktiviteter bidrar till ökad kännedom.

Samarbetspartners

Vi har ett nära samarbete med Prevent och Suntarbetsliv som omvandlar forskningsresultaten till praktiskt användbara råd och verktyg. Det kan till exempel vara checklistor, tips och utbildningar som hjälper till att förbättra arbetsmiljön och främja hälsa. Detta är framtaget i samverkan mellan arbetsgivare och fackförbund.

Prevent vänder sig till det privata näringslivet och Suntarbetsliv till kommun- och regionsektorn.

Prevent LoggaSuntarbetsliv Logga

Karta

Kontakt

Välkommen att höra av dig till oss på FoU-avdelningen på 08-696 40 00 eller fou@afaforsakring.se.

Nyhetsbrev