Publicerad: 2023-10-02

Följ oss på Linkedin

Till vår företagssida på Linkedin adderar vi nu ytterligare en sida där vår förebyggande verksamhet kommer att lyfta sina frågor.

Vad är syftet med sidan?

– Vi ser en möjlighet att skapa en plattform på Linkedin för alla som delar intresset för att förebygga ohälsa och arbetsskador med evidensbaserade verktyg och kunskap. Vi har dessutom en stor kunskapskälla och tips på goda exempel att dela med oss av, säger Susanna Stymne Airey, chef för enhet Förebygga på Afa Försäkring.

Vilken typ av innehåll kommer ni att fokusera på?

– Det kan vara något intressant relaterat till den forskning vi finansierar inom arbetsmiljö och hälsa, eller aktuell statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro från vår unika skadedatabas, rehabiliteringsstödet, IA-systemet för avvikelserapportering inom arbetsmiljö på arbetsplatserna – eller andra förebyggande insatser.

Vilka vänder ni er till?

– Alla som är intresserade av frågor inom arbetsmiljö och hälsa. Det kan vara chefer, HR, skyddsombud, arbetsmiljöombud eller fackligt engagerade.

Du hittar Linkedin-sidan för Afa Försäkrings förebyggande verksamhet här.

Den nya Linkedin-sidan är en pilot som kommer utvärderas efter årsskiftet.