Publicerad: 2020-05-12

Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv?

År 2017 beviljade Afa Försäkring 30 miljoner kronor för ett treårigt FoU-program om ett hållbart arbetsliv. Det övergripande syftet med FoU-programmet var att bidra till kunskapsutvecklingen inom svensk arbetsmiljöforskning och samla praktiskt orienterad kunskap kring de hinder och möjligheter som organisationer och företag kan möta när de eftersträvar ett hållbart arbetsliv. Den 4 juni 2020 hölls ett livesänt digitalt interaktivt seminarium om projektens resultat.

Här finns det inspelade seminariet:

Resultaten från AFA Försäkrings treåriga forskningsprogram Hållbart arbetsliv presenterades och det blev också en inspirationsstund där vi fokuserade på hur vi kan jobba för att främja god arbetsmiljö där medarbetare och chefer trivs bra och presterar. Dagen bjöd på samtal med forskarna, som pratade om att vara ny på jobbet och att jobba längre, att styra med hållbarhet till att förebygga psykisk ohälsa samt vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv. Dessutom träffade vi Eva Vingård, professor emeritus vid Arbets- och miljömedicin vid Uppsala Universitet samt expertgruppens ordförande i forskningsprogrammet, i ett samtal om vad är ett hållbart arbetsliv. Moderator för dagen var Ellinor Persson.

Läs mer om forskningsprojekten och deras slutrapporter här.

Här finns länkar från webbinariet:
Prevent:

Introduktionsguiden  https://www.prevent.se/introduktionsguiden/
Jobbsnackisar https://www.prevent.se/om-prevent/jobbsnackisar/
Suntarbetsliv:
Stressdialogen https://stressdialogen.suntarbetsliv.se/
Digironden var går gränsen mellan arbete och fritid https://digironden.suntarbetsliv.se/aktivitet/7-olika-satt-att-hantera-granserna/
Idésamling till styrelser för arbete med hälsa och säkerhet:
https://ki.se/media/100184/download

Tid: Torsdag 4 juni kl. 10.00 – 12.00 

Program:
10.00
Välkommen - Susanna Stymne Airey, AFA Försäkring, Enhetschef Förebygga

Ett hållbart arbetsliv - Eva Vingård, Uppsala Universitet

Ny i yrket - Petter Gustavsson, Karolinska institutet

Hållbart arbetsliv för äldre - Ann-Beth Antonsson och Maria Vigren, IVL Svenska Miljöinstitutet, Christina Höök och Sofia Nylander, Karlstad kommun

Att styra med hållbarhet -Styrelsers arbete med hälsa och säkerhet - Ulrica von Thiele Schwarz och Caroline Lornudd, Karolinska Institutet

Arbetsmiljön i tillitsbaserad styrning och ledning - Wanja Astvik och Robert Larsson, Mälardalens högskola 

ca 11.00 Paus

11.10
AFA Försäkrings Skadedatabas - Andreas Ek, statistiker, AFA Försäkring

Strategier för att stoppa de stigande sjukskrivningstalen i kontaktyrken - hur bör de utformas? - Anna Nyberg, Stockholms universitet och Susanna Toivonen, Mälardalens högskola

Hur stödjer man skolor i sitt arbetsmiljöarbete för att förebygga psykisk ohälsa? - Lydia Kwak, Karolinska Institutet

Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv - Kristina Palm, Karolinska Institutet

Arbetsmarknadens parter om FoU-programmet Hållbart arbetsliv - Anna Bergsten Svenskt Näringsliv, Ann Lundberg Westermark, PTK och Mats Stenberg, SKR

Avslutning - Susanna Stymne Airey, AFA Försäkring, Enhetschef Förebygga

Varmt välkommen!
Susanna Stymne Airey, Chef Förebygga, AFA Försäkring