Publicerad: 2023-09-28

Inbjudan seminarium: FoU-programmet Ung i arbetslivet

Den 28 september är du välkommen att ta del av forskningsresultaten från FoU-programmet Ung i arbetslivet.

Unga chefer är motiverade i sin ledarroll och har ett stort driv visar aktuell forskning från Afa Försäkrings FoU-program Ung i Arbetslivet.

Hur tas de första stegen in i arbetslivet och hur skapar vi ett hållbart arbetsliv för unga vuxna? Och hur ser unga chefers förutsättningar ut för att leda hållbart?

Den 28 september är du välkommen att ta del av forskningsresultaten från FoU-programmet. Tillsammans får vi mer kunskap och kan vidta konkreta åtgärder som bidrar till att unga får en god och hälsosam start på yrkeslivet.

Välkommen!

För anmälan och mer information: