Publicerad: 2023-10-02

Ny kunskap om unga i arbetslivet

Åtta forsknings­projekt i Afa Försäkrings FoU-program Ung i arbetslivet har studerat ungas förutsättningar i arbetslivet. Resultaten visar bland annat att unga chefer är motiverade och att ett lärande klimat är viktigt i onboarding-processen.