Publicerad: 2023-11-21

Seminarium: Så förebygger du skadligt bruk i arbetslivet

Skadligt bruk av alkohol och andra substanser hos medarbetare kan få konsekvenser både för enskilda medarbetare och arbetsplatsen i form av nedsatt arbetsförmåga, ökad sjukfrånvaro och produktivitetsförlust.

Vad händer i hjärnan vid beroende och vilken är arbetsplatsens roll och betydelse för att förebygga och hantera riskbruk? Vilka utmaningar står vi inför och vad säger forskningen och statistiken om skadligt bruk på våra arbetsplatser?

Välkommen till ett seminarium den 21 november som ger dig kunskap om att upptäcka skadligt bruk på arbetsplatsen. Tillsammans bidrar vi med aktuell kunskap om åtgärder och förebyggande arbete vid missbruk och riskbruk både för folkhälsan och arbetsmiljön. För mer information och anmälan.

Seminariet är ett samarbete mellan Forte, Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Afa Försäkring.