Publicerad: 2023-12-06

Nya forskningsresultat om hur digitaliseringen påverkar jobbet och arbetsmiljön

Digitaliseringens inverkan på arbetslivet i kommun- och regionsektorn innebär inte bara att arbetet automatiseras. Det ger även påverkan på verksamheten i och med att arbetets innehåll förändras, vilket ställer nya krav på digital kompetens och förändringsbenägenhet för många yrken.

Den 6 december fick vi ta del av forskningsresultaten från FoU-programmet Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön i kommun- och regionsektorn.

Inom kort kommer inspelat seminarium visas här.