Anslagsomgång 4

Anslagsomgång 4 är öppen för ansökningar från och med den 11 maj till och med den 19 augusti 2022. Det är viktigt att forskningen kommer till nytta för våra målgrupper. Läs mer om vilka de är här: Om oss.