Information om kommande utlysningar

Öppna utlysningar
De öppna utlysningarna år 2024 kommer sannolikt ha samma inriktning och utlysningsrytm som år 2023 – se under Tidigare utlysningar.

Utlysning Hälsa - en riktad utlysning inom hälsa planeras under årets första kvartal 2024.

Utlysning Arbetsmiljö - två utlysningar med fokus på arbetsmiljö planeras till början av 2024 samt en under hösten.

Idébeskrivning - under sommaren 2024 kommer det finnas möjlighet att lämna idébeskrivningar.

Exakta datum och mer information om de öppna utlysningarna kommer tidigast i oktober 2023.


FoU-program
Afa Försäkring och Alecta samverkar kring forskning om psykisk hälsa, utlysningen av FoU-programmet öppnar i december 2023. Mer information kommer inom kort.

Ett FoU-program med fokus på friskfaktorer inom kommuner, regioner och kommunala företag öppnar under hösten för ansökningar. Mer information kommer inom kort.