Öppen riktad utlysning inom arbetsmiljö

Afa Försäkring finansierar forskning inom arbetsmiljö som fokuserar på att förbättra arbetsmiljön och undersöka risk- och friskfaktorer i arbetet på kort och lång sikt. Forskningen förväntas förebygga och leda till färre arbetsskador såsom arbetssjukdomar och olycksfall.

Observera att vi har gått över till riktade öppna utlysningar – denna utlysning gäller endast området arbetsmiljö. Nästa utlysning för området hälsa öppnar den 31 januari och stänger 21 mars, läs mer här.

Inriktning

Vi finansierar forskning inom arbetsmiljö med fokus på bland annat följande områden:

  • Olycksfall
  • Arbetssjukdomar
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Kognitiv ergonomi
  • Belastningsergonomi
  • Fysisk arbetsmiljö
  • Kemisk arbetsmiljö
  • Digital arbetsmiljö
  • Arbetsmiljöarbetets genomförande
  • Arbetsanpassning

Målgrupper

Inom området arbetsmiljö är våra målgrupper arbetare och tjänstemän i privat sektor samt anställda i kommuner och regioner. Statligt anställda ingår inte.

Anslag

Anslagsform: Anslag till FoU-projekt, det vill säga forsknings- och utvecklingsprojekt.

Behörighetskrav: Utlysningen riktar sig till forskare vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus. Vi har inte krav på att du behöver vara disputerad forskare för att söka finansiering hos oss. Vi gör en bedömning om projektgruppen sammantaget har relevant kompetens för att genomföra FoU-projektet.

Bedömning: Våra bedömningskriterier är relevans för Afa Försäkrings målgrupper, vetenskaplig kvalitet, genomförbarhet, kompetens i projektgruppen samt implementering.

Ansökan

I den här öppna utlysningen som stänger den 17 januari lämnas en fullständig ansökan.

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 1 december 2022

Utlysningen stänger: 17 januari 2023 kl. 23:59 (teknisk support finns tillgänglig till kl. 17:00)

Beslut om ansökan meddelas: I slutet av april 2023

Här ansöker du – länk till vår forskningsportal