Utlysning inom arbetsmiljö, augusti 2024

Afa Försäkring finansierar forskning inom arbetsmiljö som fokuserar på att förbättra arbetsmiljön och undersöka risk- och friskfaktorer i arbetet på kort och lång sikt. Forskningen förväntas förebygga och leda till färre arbetsskador såsom arbetssjukdomar och olycksfall.

Inriktning

Vi finansierar forskning inom arbetsmiljö med fokus på följande områden:

  • Olycksfall
  • Arbetssjukdomar
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Kognitiv ergonomi
  • Belastningsergonomi
  • Fysisk arbetsmiljö
  • Kemisk arbetsmiljö
  • Digital arbetsmiljö
  • Arbetsmiljöarbetets genomförande
  • Arbetsanpassning

Målgrupper

Inom området arbetsmiljö är våra målgrupper arbetare och tjänstemän i privat sektor samt anställda i kommuner och regioner. Statligt anställda ingår inte.

Ramar

Finansiering: Forskningsfinansiering till FoU-projekt, det vill säga forsknings- och utvecklingsprojekt.

Behörighetskrav: Utlysningen riktar sig till forskare vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus. Du behöver inte vara disputerad forskare för att söka finansiering hos oss.

Bedömning: Våra huvudsakliga bedömningskriterier är relevans för Afa Försäkrings målgrupper, projektets genomförbarhet, praktisk nytta och implementerbarhet. Därtill bedöms vetenskaplig kvalitet inklusive metodval, projektets nyhetsvärde, kostnadseffektivitet samt kompetens i projektgruppen.

Ansökan

I den här utlysningen lämnas en fullständig ansökan. Läs vår ansökningsguide för mer information.

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 12 augusti 2024

Utlysningen stänger: 26 september 2024 kl. 14.00

Beslut om ansökan: meddelas i slutet av december

Ansök här

För att kunna skicka in en ansökan skapar du ett personligt konto hos Afa Försäkring via minasidor.fou.afaforsakring.se. Både projektledare och medsökande ska skapa ett konto med hjälp av svenskt Bank-ID