Utlysning inom arbetsmiljö, januari 2024

OBS! Vi tar emot ansökningar fram till kl. 18:00 idag den 23 januari 2024!

Afa Försäkring finansierar forskning inom arbetsmiljö som fokuserar på att förbättra arbetsmiljön och undersöka risk- och friskfaktorer i arbetet på kort och lång sikt. Forskningen förväntas förebygga och leda till färre arbetsskador såsom arbetssjukdomar och olycksfall.

Inriktning

Vi finansierar forskning inom arbetsmiljö med fokus på följande områden:

  • Olycksfall
  • Arbetssjukdomar
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Kognitiv ergonomi
  • Belastningsergonomi
  • Fysisk arbetsmiljö
  • Kemisk arbetsmiljö
  • Digital arbetsmiljö
  • Arbetsmiljöarbetets genomförande
  • Arbetsanpassning

Målgrupper

Inom området arbetsmiljö är våra målgrupper arbetare och tjänstemän i privat sektor samt anställda i kommuner och regioner. Statligt anställda ingår inte.

Ramar

Finansiering: Forskningsfinansiering till FoU-projekt, det vill säga forsknings- och utvecklingsprojekt.

Behörighetskrav: Utlysningen riktar sig till forskare vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus. Du behöver inte vara disputerad forskare för att söka finansiering hos oss.

Bedömning: Våra huvudsakliga bedömningskriterier är relevans för Afa Försäkrings målgrupper, projektets genomförbarhet, praktisk nytta och implementerbarhet. Därtill bedöms vetenskaplig kvalitet inklusive metodval, projektets nyhetsvärde, kostnadseffektivitet samt kompetens i projektgruppen.

Ansökan

Ansökningsförfarandet sker med fullständig ansökan.

För att kunna skicka in en ansökan måste den som söker registrera ett användarkonto hos Afa Försäkring via fou.afaforsakring.se. Klicka på rutan ”Logga in” högst uppe i höger och välj ”Nya FoU-portalen”. Skapa ett konto med hjälp av Bank-ID.

Ansökan omfattar grunduppgifter, projektbeskrivning, CV och en ekonomisk redovisning samt en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska. Närmare instruktioner hittar du i FoU-portalen och i ansökningsguiden.

Tidsplan

Utlysningen öppnar:  15 januari 2024

Utlysningen stänger: 23 januari 2024 kl. 18.00. Vi ber om ursäkt att det har tidigare visats olika stängningstider i ansökningsportalen och på hemsidan.

Beslut om ansökan: meddelas den 30 april 2024