Öppen riktad utlysning inom hälsa

Våra öppna utlysningar inom området hälsa har fått en ny inriktning med fokus på arbetsförmåga. Dessutom ska resultat från nya projekt som finansieras inom området kunna komma till nytta inom fem år.

Inriktning

Forskningen vi finansierar ska syfta till att behålla och stärka arbetsförmåga för att förkorta sjukfrånvaron i arbetslivet. Satsningen på området hälsa ska finansiera forskning som förväntas ge konkreta effekter i en nära framtid, och därför ska forskningsresultaten vara tillämpbara inom en femårsperiod. Vi finansierar forskning inom exempelvis följande områden:

  • Behandlingsformer och metoder
  • Sjukfrånvaro
  • Rehabilitering
  • Sjukdomsförebyggande insatser

Läs mer om inriktningen för området hälsa här

Målgrupper

Inom området hälsa är våra målgrupper arbetare i privat sektor och anställda i kommuner och regioner. Tjänstemän i privat sektor och statligt anställda ingår inte.

Anslag

Anslagsform: Anslag till FoU-projekt, det vill säga forsknings- och utvecklingsprojekt.

Behörighetskrav: Utlysningen riktar sig till forskare vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus. Vi har inte krav på att du behöver vara disputerad forskare för att söka finansiering hos oss. Vi gör en bedömning om projektgruppen sammantaget har relevant kompetens för att genomföra FoU-projektet.

Bedömning: Våra bedömningskriterier är relevans för Afa Försäkrings målgrupper, vetenskaplig kvalitet, genomförbarhet, kompetens i projektgruppen samt implementering.

Ansökan

I den här öppna utlysningen som stänger den 21 mars lämnas en fullständig ansökan.

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 31 januari 2023

Utlysningen stänger: 21 mars 2023 kl. 23:59 (teknisk support finns tillgänglig till kl. 17:00)

Beslut om ansökan meddelas: I slutet av juni 2023

Här ansöker du – länk till vår forskningsportal