Utlysning inom hälsa

Inom hälsa finansierar vi forskningsprojekt som ska bidra till att förkorta sjukfrånvaron i arbetslivet med fokus på arbetsförmåga. Forskningen förväntas ge konkreta effekter i nära framtid, vilket innebär att resultaten ska vara tillämpbara inom en femårsperiod.

Inriktning

Vi finansierar forskning inom följande områden:

  • Behandlingsformer och metoder
  • Sjukfrånvaro
  • Rehabilitering
  • Sjukdomsförebyggande insatser

Läs mer om inriktningen för området hälsa här

Målgrupper

Inom området hälsa är våra målgrupper arbetare i privat sektor och anställda i kommuner och regioner. Tjänstemän i privat sektor och statligt anställda ingår inte.

Se filmen Forskning för ett friskare arbetsliv för att få veta mer om hur vi som forskningsfinansiär och våra målgrupper hänger ihop med den svenska modellen och de kollektivavtalade försäkringarna.

Ramar

Finansiering: Forskningsfinansiering till FoU-projekt, det vill säga forsknings- och utvecklingsprojekt.

Behörighetskrav: Utlysningen riktar sig till forskare vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus. Du behöver inte vara disputerad forskare för att söka finansiering hos oss.

Bedömning: Våra huvudsakliga bedömningskriterier är relevans för Afa Försäkrings målgrupper, projektets genomförbarhet, praktisk nytta och implementerbarhet. Därtill bedöms vetenskaplig kvalitet inklusive metodval, projektets nyhetsvärde, kostnadseffektivitet samt kompetens i projektgruppen.

Ansökan

I den här utlysningen lämnas en fullständig ansökan. Läs vår ansökningsguide för mer information.

Se filmen 5 tips - så söker du forskningsfinansiering för att få praktiska och viktiga tips inför du skickar in din ansökan. Läs vidare här om bedömningsprocess, relevans och nytta, samt vetenskaplig kvalité.


Tidsplan

Utlysningen öppnar: 25 januari 2024

Utlysningen stänger: 7 mars 2024 kl. 14:00

Beslut om ansökan: meddelas senast den 30 juni 2024

Ansök här

För att kunna skicka in en ansökan skapar du ett personligt konto hos Afa Försäkring via minasidor.fou.afaforsakring.se Klicka på "Logga in" för att skapa ett konto med hjälp av Bank-ID.

Kontakt

Ytterligare information om utlysningen lämnas av Afa Försäkrings FoU-avdelning:

Diana Persson, tfn 08-696 3505, diana.persson@afaforsakring.se