Öppen utlysning: Idébeskrivning

Funderar du på om din idé till forskningsprojekt är relevant för Afa Försäkring? Då kan du skicka in en idébeskrivning till oss.

För dig som forskare är syftet med att skicka in en idébeskrivning att undersöka om din idé till forskningsprojekt är relevant för oss. Idébeskrivningen är endast till för att testa din idé, och inget krav från oss för att kunna skicka in en ansökan om forskningsanslag.

Afa Försäkring har gått över från vårt tidigare system med skisser på forskningsprojekt, till idébeskrivning. I idébeskrivningen kan du i ett tidigare stadium undersöka om din idé till forskningsprojekt är relevant för oss. Idébeskrivningen omfattar en A4-sida och bedöms huvudsakligen utifrån relevans, syfte och nytta för för Afa Försäkrings målgrupper (läs mer under rubriken ”Målgrupper” nedan).

Den vetenskapliga kvaliteten bedöms först när du utvecklar din idébeskrivning till en fullständig ansökan om anslag i någon av våra kommande öppna riktade anslagsomgångar.

Inriktning

Arbetsmiljö (läs mer här) och hälsa (läs mer här).

Målgrupper

Inom området arbetsmiljö är våra målgrupper arbetare och tjänstemän i privat sektor samt anställda i kommuner och regioner. Statligt anställda ingår inte.

Inom området hälsa är våra målgrupper arbetare i privat sektor och anställda i kommuner och regioner. Tjänstemän i privat sektor och statligt anställda ingår inte.

Innehåll

Idébeskrivningens innehåll ska fokusera på följande frågor:

  • Hur kommer projektet till nytta för våra målgrupper? Vilka av våra målgrupper som kommer påverkas av resultaten (t ex yrkesgrupp, bransch/sektor) och vilken nytta förväntas projekt att ge?
  • Varför bör projektet genomföras? Vilket/vilka problem (behov) syftar projektet att lösa och/eller vilka metoder ska implementeras/utvecklas?
  • Vilka kunskapsluckor förväntas projektet fylla? Hur unikt är projektet? Hur skiljer det sig från befintlig forskning?

I den här utlysningen som stänger den 14 juli lämnas en idébeskrivning. Läs mer här: Mall för idébeskrivning

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 16 maj 2023

Utlysningen stänger: 14 juli 2023 kl. 23:59 (teknisk support finns tillgänglig till kl. 17:00)

Beslut: Oktober 2023

Här ansöker du – länk till vår forskningsportal