Idébeskrivning

Funderar du på om din idé till forskningsprojekt är relevant för Afa Försäkring? Då kan du skicka in en idébeskrivning till oss.

Idébeskrivningen är endast till för att testa din idé, och är inget krav från oss för att kunna lämna in en ansökan om forskningsfinansiering.

Idébeskrivningen ska skrivas populärvetenskapligt på svenska och bedöms utifrån relevans, syfte och nytta för Afa Försäkrings målgrupper (läs mer under rubriken ”Målgrupper” nedan).

En godkänd idébeskrivning innebär enbart att projektidén har bedömts vara relevant för Afa Försäkring. En eventuell ansökan bedöms fristående från idébeskrivningen.


Inriktning

Arbetsmiljö (läs mer här) och hälsa (läs mer här).

Målgrupper

Inom området arbetsmiljö är våra målgrupper arbetare och tjänstemän i privat sektor samt anställda i kommuner och regioner. Statligt anställda ingår inte.

Inom området hälsa är våra målgrupper arbetare i privat sektor och anställda i kommuner och regioner. Tjänstemän i privat sektor och statligt anställda ingår inte.

Afa Försäkring är en del av den svenska modellen. Här kan du se filmen Forskning för ett friskare arbetsliv som beskriver Afa Försäkring som forskningsfinansiär och vår roll i det svenska trygghetssystemet.

Innehåll

Idébeskrivningen ska fokusera på följande frågor:

  • Forskningsfråga: Definiera den konkreta frågan du ska utforska. (max. 600 tecken)
  • Syfte: Varför bör projektet genomföras? (max. 1600 tecken)
  • Nytta: Hur kommer projektets resultat till nytta för våra målgrupper? (max. 1600 tecken)

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 2 april 2024

Utlysningen stänger: 22 maj 2024 kl. 14:00

Besked lämnas senast den 31 oktober 2024

Ansök här

För att kunna skicka in en idébeskrivning skapar du ett personligt konto hos Afa Försäkring via minasidor.fou.afaforsakring.se Klicka på "Logga in" för att skapa ett konto med hjälp av Bank-ID. Läs mer i ansökningsguiden för hur du skapar en idébeskrivning.

Kontakt 

Ytterligare information lämnas av Afa Försäkrings FoU-avdelning: 
fou@afaforsakring.se