Idébeskrivning

Funderar du på om din idé till forskningsprojekt är relevant för Afa Försäkring? Då kan du skicka in en idébeskrivning till oss.

För dig som forskare är syftet med att skicka in en idébeskrivning att undersöka om din idé till forskningsprojekt är relevant för oss. Idébeskrivningen är endast till för att testa din idé, och inget krav från oss för att kunna skicka in en ansökan om forskningsanslag.

Afa Försäkring har gått över från vårt tidigare system med skisser på forskningsprojekt, till idébeskrivning. I idébeskrivningen kan du i ett tidigare stadium undersöka om din idé till forskningsprojekt är relevant för oss. Idébeskrivningen ska skrivas populärvetenskapligt på svenska och bedöms utifrån relevans, syfte och nytta för Afa Försäkrings målgrupper (läs mer under rubriken ”Målgrupper” nedan).

Den vetenskapliga kvaliteten bedöms först när du utvecklar din idébeskrivning till en fullständig ansökan om anslag i någon av våra kommande öppna riktade anslagsomgångar.

Inriktning

Arbetsmiljö (läs mer här) och hälsa (läs mer här).

Målgrupper

Inom området arbetsmiljö är våra målgrupper arbetare och tjänstemän i privat sektor samt anställda i kommuner och regioner. Statligt anställda ingår inte.

Inom området hälsa är våra målgrupper arbetare i privat sektor och anställda i kommuner och regioner. Tjänstemän i privat sektor och statligt anställda ingår inte.

Innehåll

Idébeskrivningens innehåll ska fokusera på följande frågor:

  • Hur kommer projektet till nytta för våra målgrupper? Vilka av våra målgrupper kommer att påverkas av resultaten (t ex yrkesgrupp, bransch/sektor) och vilken nytta förväntas projekt att ge? (max 1600 tecken)
  • Varför bör projektet genomföras? Vilket/vilka problem (behov) syftar projektet att lösa? (max 1000 tecken)
  • Vilka kunskapsluckor förväntas projektet fylla? Hur unikt är projektet? Hur skiljer det sig från befintlig forskning? (max 1600 tecken)

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 7 juni 2023

Utlysningen stänger: 21 juli 2023 kl. 23:00 (teknisk support finns tillgänglig till kl. 17:00)

Beslut: Oktober 2023


Ansök

För att kunna skicka in en idébeskrivning måste du som söker registrera ett användarkonto hos Afa Försäkring via minasidor.fou.afaforsakring.se Klicka på "Logga in" för att skapa ett personligt konto med hjälp av Bank-ID