Anslagsomgång 1 för skisser öppen mellan 13 december och 19 januari

Anslagsomgång 1 är öppen till och med den 19 januari 2022. Vi tar även emot ansökan efter beviljad skiss. Det är viktigt att forskningen kommer till nytta för våra målgrupper. Läs mer om vilka de är här: Om oss.