Vi vill förebygga arbetsskador och sjukfrånvaro

Därför finansierar vi forskning inom områdena arbetsmiljö och hälsa som ska komma våra målgrupper till nytta. De är anställda som via sina arbetsgivare har våra kollektivavtalade försäkringar, både inom det privata näringslivet samt inom kommuner och regioner. 

Med hjälp av vår unika skadedatabas (läs mer här!) kan vi följa utvecklingen av arbetsskador och sjukfrånvaro. Vi prioriterar forskningsprojekt som förbättrar arbetsmiljö och främjar hälsa.

Arbetsmiljö

Inom arbetsmiljö finansierar vi forskningsprojekt som på kort och lång sikt förväntas förbättra arbetsmiljön och därmed minska arbetsskador hos våra målgrupper. Dessa är arbetare och tjänstemän i privat sektor samt anställda i kommuner och regioner. Statligt anställda ingår inte. Forskningsprojekten kan till exempel handla om:

Olycksfall

Arbetssjukdomar

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Kognitiv ergonomi

Hälsa

Våra öppna utlysningar inom området hälsa har fått en ny inriktning med fokus på arbetsförmåga. Forskningen vi finansierar ska bidra till att förkorta sjukfrånvaron i arbetslivet. Dessutom ska resultat från nya projekt som finansieras inom området kunna komma till nytta i arbetslivet inom fem år. Inom området hälsa är våra målgrupper arbetare i privat sektor och anställda i kommuner och regioner. Tjänstemän i privat sektor och statligt anställda ingår inte. Forskningsprojekten kan till exempel handla om:

Behandlingsformer och metoder

Sjukfrånvaro

Rehabilitering

Sjukdomsförebyggande insatser

Nytta

Tillsammans med våra ägare Svenskt Näringsliv, LO och PTK och våra största uppdragsgivare kommuner och regioner arbetar vi för att sprida den forskning som vi finansierar så att den kommer till nytta i arbetslivet. 

Några aktiviteter vi genomför för att sprida kunskap om arbetsmiljö och hälsa är: event och seminarier, pressmeddelanden, filmer, olika typer av kunskapsöversikter samt rapporter. Även forskarnas egna kanaler och aktiviteter bidrar till ökad kännedom.

Samarbetspartners

Vi har ett nära samarbete med Prevent och Suntarbetsliv som omvandlar forskningsresultat till praktiskt användbara råd och verktyg. Det kan till exempel vara checklistor, tips och utbildningar som hjälper till att förbättra arbetsmiljön och främja hälsa. Detta är framtaget i samverkan mellan arbetsmarknadens parter.

Prevent vänder sig till det privata näringslivet och Suntarbetsliv till kommun- och regionsektorn.

Prevent LoggaSuntarbetsliv Logga

Karta

Kontakt

Välkommen att höra av dig till oss på FoU-avdelningen på 08-696 40 00 eller fou@afaforsakring.se.

Nyhetsbrev