Vi förebygger arbetsskador och ohälsa

Varje år satsar Afa Försäkring 150 miljoner kronor på forskning och utveckling, FoU, inom arbetsmiljö och hälsa. Forskningen vi finansierar ska komma till praktisk nytta för anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner samt kommunala företag. På så vis kan vi bidra till ett tryggare arbetsliv med färre arbetsskador och minskad sjukfrånvaro.

Arbetsmiljö

Inom arbetsmiljö finansierar vi forskningsprojekt som på kort och lång sikt förväntas förbättra arbetsmiljön och därmed minska arbetsskador hos våra målgrupper. Dessa är arbetare och tjänstemän i privat sektor, anställda i kommuner och regioner samt kommunala företag. Statligt anställda ingår inte. I vår skadedatabas kan du få värdefull kunskap om bland annat våra målgruppers arbetsskador i arbetslivet.

Forskningsprojekten kan till exempel handla om:

Olycksfall

Arbetssjukdomar

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Fysisk arbetsmiljö

Hälsa

Inom hälsa finansierar vi forskningsprojekt som ska bidra till att minska sjukfrånvaron i arbetslivet med fokus på arbetsförmåga. Inom hälsa är våra målgrupper arbetare i privat sektor, anställda i kommuner och regioner samt kommunala företag. Tjänstemän i privat sektor och statligt anställda ingår inte. I vår skadedatabas kan du få värdefull kunskap om bland annat våra målgruppers långvariga sjukfrånvaro i arbetslivet. Klicka på länken "Här hittar du skadedatabasen" ovan för mer information. Forskningsprojekten kan till exempel handla om:

Behandlingsformer och metoder

Sjukfrånvaro

Rehabilitering

Sjukdomsförebyggande insatser

Nytta

Tillsammans med våra ägare Svenskt Näringsliv, LO och PTK och våra största uppdragsgivare kommuner och regioner arbetar vi för att sprida den forskning som vi finansierar så att den kommer till nytta i arbetslivet. 

Några aktiviteter vi genomför för att sprida kunskap om arbetsmiljö och hälsa är: event och seminarier, pressmeddelanden, filmer, olika typer av kunskapsöversikter samt rapporter. Även forskarnas egna kanaler och aktiviteter bidrar till ökad kännedom.

Samarbetspartners

Vi har ett nära samarbete med Prevent och Suntarbetsliv som omvandlar forskningsresultat till praktiskt användbara råd och verktyg. Det kan till exempel vara checklistor, tips och utbildningar som hjälper till att förbättra arbetsmiljön och främja hälsa. Detta är framtaget i samverkan mellan arbetsmarknadens parter.

Prevent vänder sig till det privata näringslivet och Suntarbetsliv till kommun- och regionsektorn.

Prevent LoggaSuntarbetsliv Logga

Kontakt

Välkommen att höra av dig till oss på FoU-avdelningen på 08-696 40 00 eller fou@afaforsakring.se.

Nyhetsbrev