Arbetsförmåga ny inriktning för öppna utlysningar inom området hälsa

Våra öppna utlysningar inom området hälsa har fått en ny inriktning med fokus på arbetsförmåga. Dessutom ska forskningsresultaten vara tillämpbara inom en femårsperiod.

Foto: Teknikföretagen

Inriktning

Forskningen vi finansierar ska syfta till att behålla och stärka arbetstagares arbetsförmåga för att bidra till att förkorta sjukfrånvaron i arbetslivet. Satsningen på området hälsa ska finansiera forskning som förväntas ge konkreta effekter i en nära framtid, och därför ska forskningsresultaten vara tillämpbara inom en femårsperiod.  

Förändringen i forskningens inriktning träder i kraft i och med den riktade öppna utlysning som öppnar den 31 januari och stänger den 21 mars. Sammanfattningsvis kommer området hälsa då stödja forskning inom till exempel följande områden:

  • Behandlingsformer och metoder: fokus ligger på att utveckla, utvärdera och implementera behandlingsmetoder, interventioner eller åtgärder för att förebygga uppkomsten av sjukdomar som försämrar arbetsförmåga.
  • Sjukfrånvaro: vi finansierar forskning som syftar till att behålla och främja arbetsförmåga och därmed förkorta sjukfrånvaro i arbetslivet. Forskningen ska fokusera på analys av bakomliggande orsaker, demografiska skillnader eller andra faktorer som bidrar till nedsatt arbetsförmåga vid sjukdom.
  • Rehabilitering: effektiva och adekvata insatser och åtgärder, såväl medicinska som arbetsplatsinriktade, för att återfå arbetsförmåga vid sjukdom och som underlättar återgång till arbetet.
  • Sjukdomsförebyggande insatser: Detta innefattar preventiva och främjande åtgärder för att stärka faktorer, inklusive hälsorelaterade faktorer, som bidrar till att minimera risken för sjukfrånvaro samt bibehållande av arbetsförmåga.

Målgrupper

Inom området hälsa är våra målgrupper arbetare i privat sektor samt anställda i kommuner och regioner. Tjänstemän i privat sektor och statligt anställda ingår inte.  

Riktade öppna utlysningar

Nytt för i år är att Afa Försäkring har riktade öppna utlysningar, mot arbetsmiljö respektive mot hälsa, läs mer här. Kommande utlysningar hittar du här.