Finansiering av forskning inom området hälsa

Afa Försäkring finansierar forskning inom hälsa som syftar till att behålla, stärka och främja arbetsförmåga för att uppnå en låg och stabil sjukfrånvaro under arbetslivet. Forskningsresultaten förväntas vara tillämpbara inom en femårsperiod.

Foto: Teknikföretagen

Inriktning

För att uppnå en låg och stabil sjukfrånvaro kan forskningen handla om exempelvis behandlingsmetoder, sjukfrånvaro, rehabilitering och sjukdomsförebyggande åtgärder.  

Mer specifikt kan forskningen handla om att tillvarata arbetsförmåga vid sjukdom och sträva efter att skapa förutsättningar för hur en individs arbetsförmåga kan tillvaratas och stärkas.

Forskningen kan omfatta behandlingsmetoder och åtgärder som sker innan en individ får nedsatt arbetsförmåga och blir sjukskriven (förebyggande syfte). Forskningen kan också fokusera på rehabilitering och att främja återgång till arbetet. Det kan vara åtgärder avseende såväl medicinsk vård och behandling som anpassning på arbetsplatsen. Det viktiga är att alla åtgärder sätts in tidigt för att kunna fånga upp ohälsa, stödja varaktig arbetsförmåga och därmed minska sjukfrånvaron.

Målgrupper för forskningen

Inom området hälsa är våra målgrupper arbetare i privat sektor, anställda i kommuner och regioner samt kommunala företag. Tjänstemän i privat sektor och statligt anställda ingår inte.  

Öppna utlysningar

Afa Försäkring har öppna utlysningar inom arbetsmiljö och hälsa. Kommande utlysningar hittar du här.