Finansiering av forskning och utveckling

Hos Afa Försäkring kan du söka finansiering för FoU-projekt, det vill säga forsknings- och utvecklingsprojekt, inom områdena arbetsmiljö och hälsa inom ramen för våra riktade öppna utlysningar. Vi utlyser också FoU-program som är en sammanhållen satsning inom ett aktuellt område och som innehåller flera forskningsprojekt. Du som nyligen har disputerat kan söka vårt postdoc-stöd som vi utlyser årligen.

På den här sidan hittar du fyra filmer som beskriver vår forskningsfinansiering och vad som är bra att tänka på när du ansöker om forskningsanslag hos oss.

Aktuella utlysningar

Fyra filmer med fakta om vår forskningsfinansiering

När du som forskare söker anslag hos oss finns det några saker som är bra att tänka på innan du skickar in din ansökan.

Vi har tagit fram fyra filmer som berättar mer om vem vi är som finansiär, vilken typ av forskning vi finansierar, hur man gör en ansökan och hur vi sprider forskningsresultaten. Titta gärna på filmerna innan du ansöker.

1. Vem är Afa Försäkring som forskningsfinansiär?

2. Vilken forskning finansierar Afa Försäkring?

3. Vad ska du tänka på när du söker finansiering hos Afa Försäkring?

4. Hur sprider Afa Försäkring forskningsresultaten?

Tidigare utlysningar

Anslagsomgångar

Anslagsomgång 1 för skisser öppen mellan 13 december och 19 januari

Öppnar: 2021-11-02, stänger: 2022-01-18

Anslagsomgångar

Anslagsomgång 2

Öppnar: 2022-01-19, stänger: 2022-02-22

Anslagsomgångar

Anslagsomgång 3

Öppnar: 2022-03-02, stänger: 2022-05-04

Postdoc

Postdoc-stöd 2022

Årets postdoc-stöd utlyses för studier och forskning om arbetsmiljö.

Öppnar: 2022-04-03, stänger: 2022-06-07

FoU-program

Skadligt bruk i arbetslivet

Ett FoU-program om orsaker till och adekvata åtgärder för såväl rehabilitering som förebyggande av skadligt bruk i arbetslivet.

Öppnar: 2022-04-19, stänger: 2022-08-10

FoU-program

Arbetsmiljöeffekter vid automatisering, robotisering och nyttjande av artificiell intelligens

Den pågående tekniska utvecklingen i arbetslivet med automatisering, robotisering och nyttjande av artificiell intelligens, AI, innebär en verksamhetsutveckling som bland annat förändrar arbetets innehåll och arbetsuppgifter samt sättet att leda och organisera arbetet. 

Öppnar: 2022-05-01, stänger: 2022-08-24

Anslagsomgångar

Anslagsomgång 4

Öppnar: 2022-05-10, stänger: 2022-08-18

Anslagsomgångar

Öppen riktad utlysning inom arbetsmiljö

Afa Försäkring finansierar forskning inom arbetsmiljö som fokuserar på att förbättra arbetsmiljön och undersöka risk- och friskfaktorer i arbetet på kort och lång sikt. Forskningen förväntas förebygga och leda till färre arbetsskador såsom arbetssjukdomar och olycksfall.

Öppnar: 2022-11-30, stänger: 2023-01-17

Anslagsomgångar

Öppen riktad utlysning inom hälsa

Våra öppna utlysningar inom området hälsa har fått en ny inriktning med fokus på arbetsförmåga. Dessutom ska resultat från nya projekt som finansieras inom området kunna komma till nytta inom fem år.

Öppnar: 2023-01-31, stänger: 2023-03-21

Kontakt

Välkommen att höra av dig till oss på FoU-avdelningen på 08-696 40 00 eller fou@afaforsakring.se.

Nyhetsbrev

Forskningsarkivet