Finansiering av forskning och utveckling

Hos Afa Försäkring kan du söka finansiering för FoU-projekt, det vill säga forsknings- och utvecklingsprojekt, inom områdena arbetsmiljö och hälsa inom ramen för våra riktade öppna utlysningar. Vi utlyser också FoU-program som är en sammanhållen satsning inom ett aktuellt område och som innehåller flera forskningsprojekt. Du som nyligen har disputerat kan söka vårt postdoc-stöd som vi utlyser årligen.

Aktuella utlysningar

Kommande utlysningar

Tidigare utlysningar

Anslagsomgångar

Öppen riktad utlysning inom arbetsmiljö

Afa Försäkring finansierar forskning inom arbetsmiljö som fokuserar på att förbättra arbetsmiljön och undersöka risk- och friskfaktorer i arbetet på kort och lång sikt. Forskningen förväntas förebygga och leda till färre arbetsskador såsom arbetssjukdomar och olycksfall.

Öppnar: 2022-11-30, stänger: 2023-01-17

Anslagsomgångar

Öppen riktad utlysning inom hälsa

Våra öppna utlysningar inom området hälsa har fått en ny inriktning med fokus på arbetsförmåga. Dessutom ska resultat från nya projekt som finansieras inom området kunna komma till nytta inom fem år.

Öppnar: 2023-01-31, stänger: 2023-03-21

Anslagsomgångar

Idébeskrivning

Funderar du på om din idé till forskningsprojekt är relevant för Afa Försäkring? Då kan du skicka in en idébeskrivning till oss.

Öppnar: 2023-06-06, stänger: 2023-07-21

Postdoc

Postdoc-stöd inom hälsa med inriktning på arbetsförmåga

Afa Försäkring stödjer forskare i början av sin forskarkarriär genom att finansiera ett postdoc-stöd på två miljoner kronor. Postdoc-stödet inom området hälsa ger möjlighet att fördjupa sina kunskaper och knyta kontakter för den fortsatta karriären. Utlysningen öppnar den 9 juni och stänger den 18 september.

 

Öppnar: 2023-06-08, stänger: 2023-09-18

Anslagsomgångar

Utlysning inom arbetsmiljö

Afa Försäkring finansierar forskning inom arbetsmiljö som fokuserar på att förbättra arbetsmiljön och undersöka risk- och friskfaktorer i arbetet på kort och lång sikt. Forskningen förväntas förebygga och leda till färre arbetsskador såsom arbetssjukdomar och olycksfall.

Öppnar: 2023-06-26, stänger: 2023-09-13

Kontakt

Välkommen att höra av dig till oss på FoU-avdelningen på 08-696 40 00 eller fou@afaforsakring.se.

Nyhetsbrev