Finansiering av forskning och utveckling

Hos Afa Försäkring kan du söka finansiering av FoU-projekt, forsknings- och utvecklingsprojekt, inom arbetsmiljö och hälsa i våra öppna utlysningar. Vi utlyser också särskilda FoU-program där flera projekt får belysa ett aktuellt forskningsområde. Du som nyligen har disputerat kan söka vårt årliga postdoc-stöd.

Tidigare utlysningar

Postdoc

Postdoc-stöd inom hälsa med inriktning på arbetsförmåga

Afa Försäkring stödjer forskare i början av sin forskarkarriär genom att finansiera ett postdoc-stöd på två miljoner kronor. Postdoc-stödet inom området hälsa ger möjlighet att fördjupa sina kunskaper och knyta kontakter för den fortsatta karriären. Utlysningen öppnar den 9 juni och stänger den 18 september.

 

Öppnar: 2023-06-08, stänger: 2023-09-18

FoU-program

Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag 

OBS! Pga. tekniska utmaningar tar vi emot ansökningar fram till kl. 18:00 idag den 31 januari 2024!

Afa Försäkring utlyser ett tre-årigt FoU-program om friskfaktorer med fokus på den organisatoriska nivån. Programmet omfattar 40 miljoner kronor, startar 2024 och pågår i tre år. FoU-programmet ska bidra till långsiktigt friska och hållbara och attraktiva arbetsplatser i kommun- och regionsektorn samt kommunala företag. 

Öppnar: 2023-10-29, stänger: 2024-01-31

FoU-program

Vägen till psykisk hälsa i arbetslivet

Afa Försäkring och Alecta utlyser det gemensamma FoU-programmet Vägen till psykisk hälsa i arbetslivet: Förebyggande, rehabiliterande och stärkande insatser. Programmet omfattar 30 miljoner kronor, startar i september 2024 och pågår i tre år.

Öppnar: 2023-12-03, stänger: 2024-02-09

Anslagsomgångar

Utlysning inom arbetsmiljö, januari 2024

OBS! Vi tar emot ansökningar fram till kl. 18:00 idag den 23 januari 2024!

Afa Försäkring finansierar forskning inom arbetsmiljö som fokuserar på att förbättra arbetsmiljön och undersöka risk- och friskfaktorer i arbetet på kort och lång sikt. Forskningen förväntas förebygga och leda till färre arbetsskador såsom arbetssjukdomar och olycksfall.

Öppnar: 2023-12-11, stänger: 2024-01-23

Anslagsomgångar

Utlysning inom hälsa

Inom hälsa finansierar vi forskningsprojekt som ska bidra till att förkorta sjukfrånvaron i arbetslivet med fokus på arbetsförmåga. Forskningen förväntas ge konkreta effekter i nära framtid, vilket innebär att resultaten ska vara tillämpbara inom en femårsperiod.

Öppnar: 2024-01-24, stänger: 2024-03-07

Kontakt

Välkommen att höra av dig till oss på FoU-avdelningen på 08-696 40 00 eller fou@afaforsakring.se.

Nyhetsbrev