Finansiering av forskning inom området arbetsmiljö

Afa Försäkring finansierar forskning inom arbetsmiljö som fokuserar på att förbättra arbetsmiljön och undersöka risk- och friskfaktorer i arbetet på kort och lång sikt. Forskningen förväntas förebygga och leda till färre arbetsskador och arbetssjukdomar.

Foto: Teknikföretagen

Inriktning

Vi finansierar forskning inom arbetsmiljö med fokus på bland annat följande områden:

  • Olycksfall
  • Arbetssjukdomar
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Kognitiv ergonomi
  • Belastningsergonomi
  • Fysisk arbetsmiljö
  • Kemisk arbetsmiljö
  • Digital arbetsmiljö
  • Arbetsmiljöarbetets genomförande
  • Arbetsanpassning

Målgrupper för forskningen

Inom området arbetsmiljö är våra målgrupper arbetare och tjänstemän i privat sektor, anställda i kommuner och regioner samt kommunala företag. Statligt anställda ingår inte.

Öppna utlysningar

Afa Försäkring har öppna utlysningar inom arbetsmiljö och hälsa. Kommande utlysningar hittar du här.