En värld av kunskap om arbetsmiljö och hälsa

Byggnation pågår! I vinter är det premiär för Forskningsarkivet! Här kommer vi samla alla våra FoU-projekt och allt vi har publicerat kring forskning, till exempel kunskapssammanställningar, intervjuer, tidningsartiklar, rapporter och filmer.

Du kommer att kunna använda Forskningsarkivet som en kunskapskälla för vidare forskning eller hitta verktyg och metoder för att förbättra arbetsmiljön på din arbetsplats. Du kommer också kunna läsa om pågående forskning kring hur vi kan förebygga och främja psykisk ohälsa, om ungas förutsättningar i arbetslivet och om digitaliseringens effekter på arbetsmiljö och hälsa hos de anställda i kommuner och regioner.

Under tiden hittar du alla våra pågående FoU-program på den här sidan. Och lite längre ner kan du söka efter andra FoU-projekt i vår Projektkatalog.

Välkommen till vår värld!

Pågående FoU-program

FoU-program

Covid-19

Inom ramen för Afa Försäkrings forskningsområden arbetsmiljö och hälsa, satsar arbetsmarknadens parter på forskning som ska undersöka hur den pågående smittspridningen av covid-19 påverkar arbetsliv och hälsa ur olika perspektiv.

FoU-program

Att leva och arbeta med psykisk ohälsa

Nu satsar Afa Försäkring på uppdrag av arbetsmarknadens parter på FoU-programmet Att leva och arbeta med psykisk ohälsa. Ett FoU-program om orsaker till och åtgärder för rehabilitering och förebyggande av psykisk ohälsa hos arbetare i privat sektor.

FoU-program

Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön inom kommun- och regionsektorn

Afa Försäkring satsar nu, på uppdrag av arbetsmarknadens parter inom kommun- och regionsektorn, 37 miljoner kronor på nio forskningsprojekt om digitaliseringens effekter på arbetsmiljön. Forskningsprogrammet syftar till att öka förståelsen av digitaliseringens effekter på arbetsmiljö och hälsa för anställda inom kommun- och regionsektorn samt tillvarata nyttan och främja utvecklingen av digitaliseringen.

FoU-program

Ung i arbetslivet

Den tidigare forskningen om unga i arbete är begränsad, samtidigt har de långa sjukskrivningarna ökat på senare år bland yngre. Afa Försäkring satsar nu på uppdrag av arbetsmarknadens parter 40 miljoner kronor på åtta forskningsprojekt om unga i arbetslivet.

FoU-program

Ett arbetsliv utan hjärt- och kärlsjukdom

Hjärt- och kärlsjukdom är en av våra stora folksjukdomar och den näst vanligaste dödsorsaken för människor i arbetsför ålder. Afa Försäkring satsar nu 50 miljoner kronor i ett femårigt forskningsprogram för att förebygga hjärt- och kärlsjukdom i arbetslivet.

FoU-program

Hållbart arbetsliv

År 2017 beviljade Afa Försäkring 30 miljoner kronor för ett treårigt FoU-program om ett hållbart arbetsliv. Det övergripande syftet med FoU-programmet var att bidra till kunskapsutvecklingen inom svensk arbetsmiljöforskning och samla praktiskt orienterad kunskap kring de hinder och möjligheter som organisationer och företag kan möta när de eftersträvar ett hållbart arbetsliv.

Projektkatalogen

Här hittar du alla våra pågående och avslutade FoU-projekt. Du kan bland annat söka på forskare, ämnesområde och sektor. Välkommen!