Forskningsarkivet - en värld av kunskap

Här har vi samlat alla våra FoU-projekt och allt vi har publicerat kring forskning, till exempel kunskapssammanställningar, intervjuer, tidningsartiklar, rapporter och filmer.

Du kan använda Forskningsarkivet som en kunskapskälla för vidare forskning eller hitta verktyg och metoder för att förbättra arbetsmiljön på din arbetsplats. Du kan också läsa om pågående forskning kring hur vi kan förebygga och främja psykisk ohälsa, om ungas förutsättningar i arbetslivet och om digitaliseringens effekter på arbetsmiljö och hälsa hos de anställda i kommuner och regioner.

Välkommen till vår värld!

Pågående FoU-program

FoU-program

Ung i arbetslivet

Den tidigare forskningen om unga i arbete är begränsad, samtidigt har de långa sjukskrivningarna ökat på senare år bland yngre. AFA Försäkring satsar nu på uppdrag av arbetsmarknadens parter 40 miljoner kronor på åtta forskningsprojekt om unga i arbetslivet.

FoU-program

Ett arbetsliv utan hjärt- och kärlsjukdom

Hjärt- och kärlsjukdom är en av våra stora folksjukdomar och den näst vanligaste dödsorsaken för människor i arbetsför ålder. AFA Försäkring satsar nu 50 miljoner kronor i ett femårigt forskningsprogram för att förebygga hjärt- och kärlsjukdom i arbetslivet.

FoU-program

Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön inom kommun- och regionsektorn

AFA Försäkring satsar nu, på uppdrag av arbetsmarknadens parter inom kommun- och regionsektorn, 37 miljoner kronor på nio forskningsprojekt om digitaliseringens effekter på arbetsmiljön. Forskningsprogrammet syftar till att öka förståelsen av digitaliseringens effekter på arbetsmiljö och hälsa för anställda inom kommun- och regionsektorn samt tillvarata nyttan och främja utvecklingen av digitaliseringen.

FoU-program

Hållbart arbetsliv

Att skapa ett hållbart arbetsliv är en av de största utmaningarna för den svenska arbetsmarknaden. AFA Försäkring satsar nu 30 miljoner kronor på forskning om hur arbetslivet kan göras mer hållbart.

FoU-program

Att leva och arbeta med psykisk ohälsa

Ett FoU-program om orsaker till och åtgärder för rehabilitering och förebyggande av psykisk ohälsa hos arbetare i privat sektor.

Projektkatalogen

Här hittar du alla våra pågående och avslutade FoU-projekt. Du kan bland annat söka på forskare, ämnesområde och sektor. Välkommen!

RAMP-projektet

Ett exempel på hur forskning kommer till nytta i arbetslivet