Publicerad: 2022-10-17

Nu går vi över till riktade öppna utlysningar

Afa Försäkring går över till riktade öppna utlysningar, där områdena arbetsmiljö och hälsa skiljs åt. Vi separerar ansökningsomgångarna för att göra ansökningsprocessen tydligare och enklare.

Inom området arbetsmiljö har vi två kommande riktade öppna utlysningar med fullständig ansökan under 2022-2023:

  • 1 december 2022 - 17 januari 2023
  • 27 juni - 13 september 2023

Och inom området hälsa har vi en riktad öppen utlysning med fullständig ansökan som är öppen 31 januari till 21 mars.

Utlysningen inom arbetsmiljö hittar du här på vår webb, och utlysningen inom hälsa hittar du här.

Vi går från skisser till idébeskrivning

Nytt är också att vi går över från vårt tidigare system med skisser på forskningsprojekt, till idébeskrivning. I idébeskrivningen kan du i ett tidigare stadium undersöka om din idé till forskningsprojekt är relevant för oss.

Du är välkommen att skicka in idébeskrivning under perioden 16 maj till 14 juli.

Läs mer i denna pdf: Mall för idébeskrivning