Sök finansiering för FoU-projekt

Hos Afa Försäkring kan du söka finansiering för FoU-projekt fyra gånger per år. Vi utlyser också FoU-program som är en sammanhållen satsning inom ett aktuellt område och som innehåller flera FoU-projekt.

Du som nyligen har disputerat kan söka vårt postdoc-stöd som vi utlyser årligen.

Kommande utlysningar

Tidigare utlysningar

Anslagsomgångar

Covid-19 – mer kunskap behövs!

Inom ramen för AFA Försäkrings forskningsområden inom arbetsmiljö och hälsa välkomnar vi FoU-projekt som vill undersöka hur den pågående smittspridningen av Covid-19 påverkar arbetslivet, arbetsmiljö och hälsa, arbetsmiljöarbete samt förutsättningar för ledarskap.

Öppnar: 2020-04-07, stänger: 2020-10-01

Postdoc

Postdoc-stöd på 2 miljoner kronor för studier och forskning inom arbetsmiljöområdet

AFA Försäkring vill nu ytterligare främja den svenska arbetsmiljöforskningens kompetensutveckling och utlyser därför ett postdoc-stöd på 2 miljoner kronor.

Öppnar: 2020-04-06, stänger: 2020-05-28

Anslagsomgångar

Anslagsomgång 1 öppen för skisser till och med den 14 januari 2021

Sök finansiering till ditt FoU-projekt genom att skicka in en skiss (även ansökan efter beviljad skiss). Beslut lämnas i slutet på mars 2021.

Öppnar: 2020-12-01, stänger: 2021-01-14

Anslagsomgångar

Anslagsomgång 2 öppnar för ansökningar den 18 januari och stänger den 3 mars 2021

Sök finansiering till ditt FoU-projekt genom att skicka in en ansökan (även ansökan efter beviljad skiss). Beslut lämnas i slutet på juni 2021.

Öppnar: 2021-01-17, stänger: 2021-03-03

Anslagsomgångar

Anslagsomgång 3 öppnar för skisser den 8 mars och stänger den 5 maj 2021

Sök finansiering till ditt FoU-projekt genom att skicka in en skiss (även ansökan efter beviljad skiss). Beslut lämnas i slutet på september 2021.

Öppnar: 2021-03-07, stänger: 2021-05-04

Kontakt

Välkommen att höra av dig till oss på FoU-avdelningen på 08-696 40 00 eller fou@afaforsakring.se.

Nyhetsbrev

Forskningsarkivet

RAMP-projektet

Ett exempel på hur forskning kommer till nytta i arbetslivet