Sök finansiering för FoU-projekt

Hos Afa Försäkring kan du söka finansiering för FoU-projekt fyra gånger per år. Vi utlyser också FoU-program som är en sammanhållen satsning inom ett aktuellt område och som innehåller flera FoU-projekt.

Du som nyligen har disputerat kan söka vårt postdoc-stöd som vi utlyser årligen.

Aktuella utlysningar

Kommande utlysningar

Tidigare utlysningar

Anslagsomgångar

Covid-19 – mer kunskap behövs!

Inom ramen för AFA Försäkrings forskningsområden inom arbetsmiljö och hälsa välkomnar vi FoU-projekt som vill undersöka hur den pågående smittspridningen av Covid-19 påverkar arbetslivet, arbetsmiljö och hälsa, arbetsmiljöarbete samt förutsättningar för ledarskap.

Öppnar: 2020-04-07, stänger: 2020-10-01

Postdoc

Postdoc-stöd på 2 miljoner kronor för studier och forskning inom arbetsmiljöområdet

AFA Försäkring vill nu ytterligare främja den svenska arbetsmiljöforskningens kompetensutveckling och utlyser därför ett postdoc-stöd på 2 miljoner kronor.

Öppnar: 2020-04-06, stänger: 2020-05-28

Anslagsomgångar

Anslagsomgång 1 öppen för skisser till och med den 14 januari 2021

Sök finansiering till ditt FoU-projekt genom att skicka in en skiss (även ansökan efter beviljad skiss). Beslut lämnas i slutet på mars 2021.

Öppnar: 2020-12-01, stänger: 2021-01-14

Anslagsomgångar

Anslagsomgång 2 öppnar för ansökningar den 18 januari och stänger den 3 mars 2021

Sök finansiering till ditt FoU-projekt genom att skicka in en ansökan (även ansökan efter beviljad skiss). Beslut lämnas i slutet på juni 2021.

Öppnar: 2021-01-17, stänger: 2021-03-03

Anslagsomgångar

Anslagsomgång 3 öppnar för skisser den 8 mars och stänger den 5 maj 2021

Sök finansiering till ditt FoU-projekt genom att skicka in en skiss (även ansökan efter beviljad skiss). Beslut lämnas i slutet på september 2021.

Öppnar: 2021-03-07, stänger: 2021-05-04

Anslagsomgångar

Anslagsomgång 4 öppnar för ansökningar den 11 maj och stänger den 19 augusti 2021

Sök finansiering till ditt FoU-projekt genom att skicka in en ansökan (även ansökan efter beviljad skiss). Beslut lämnas i mitten på december 2021.

Öppnar: 2021-05-10, stänger: 2021-08-18

Postdoc

Postdoc-stöd på 2 miljoner kronor för studier och forskning som inriktar sig på att förebygga psykisk ohälsa

Arbetsmarknadens parter vill genom Afa Försäkring ytterligare främja kompetensutvecklingen inom området hälsa och sjukfrånvaro och utlyser därför ett postdoc-stöd på 2 miljoner kronor. Utlysningen är öppen från den 26 maj till den 22 september 2021. Beslut om finansiering lämnas tidigast i november 2021.

Öppnar: 2021-05-25, stänger: 2021-09-22

Kontakt

Välkommen att höra av dig till oss på FoU-avdelningen på 08-696 40 00 eller fou@afaforsakring.se.

Nyhetsbrev

Forskningsarkivet

RAMP-projektet

Ett exempel på hur forskning kommer till nytta i arbetslivet