Sök finansiering för FoU-projekt

Hos Afa Försäkring kan du söka finansiering för FoU-projekt fyra gånger per år eller för FoU-projekt som ingår i ett FoU-program. Ett FoU-program är en sammanhållen satsning på ett aktuellt område och innehåller flera FoU-projekt med ett gemensamt mål.

Du som nyligen disputerat kan söka postdoc-stöd som gör det möjligt att fördjupa kunskaperna inom ett område.

Kontakt

Om du har frågor eller vill komma i kontakt med oss, mejla till fou@afaforsakring.se.

Nyhetsbrev

Forskningsarkivet

RAMP-projektet

Ett exempel på hur forskning kommer till nytta i arbetslivet