Finansiering för FoU-projekt

Hos Afa Försäkring kan du söka finansiering för FoU-projekt fyra gånger per år. Vi utlyser också FoU-program som är en sammanhållen satsning inom ett aktuellt område och som innehåller flera FoU-projekt. Du som nyligen har disputerat kan söka vårt postdoc-stöd som vi utlyser årligen.

På den här sidan hittar du fyra filmer som beskriver vår forskningsfinansiering och vad som är bra att tänka på inför en ansökan.

Kommande utlysningar

Fyra filmer med fakta om vår forskningsfinansiering

När du som forskare söker anslag hos oss finns det några saker som är bra att tänka på innan du skickar in din ansökan.

Vi har tagit fram fyra filmer som berättar mer om vem vi är som finansiär, vilken typ av forskning vi finansierar, hur man gör en ansökan och hur vi sprider forskningsresultaten. Titta gärna på filmerna innan du ansöker.

1. Vem är Afa Försäkring som forskningsfinansiär?

2. Vilken forskning finansierar Afa Försäkring?

3. Vad ska du tänka på när du söker finansiering hos Afa Försäkring?

4. Hur sprider Afa Försäkring forskningsresultaten?

Tidigare utlysningar

Anslagsomgångar

Covid-19 – mer kunskap behövs!

Inom ramen för AFA Försäkrings forskningsområden inom arbetsmiljö och hälsa välkomnar vi FoU-projekt som vill undersöka hur den pågående smittspridningen av Covid-19 påverkar arbetslivet, arbetsmiljö och hälsa, arbetsmiljöarbete samt förutsättningar för ledarskap.

Öppnar: 2020-04-07, stänger: 2020-10-01

Postdoc

Postdoc-stöd på 2 miljoner kronor för studier och forskning inom arbetsmiljöområdet

AFA Försäkring vill nu ytterligare främja den svenska arbetsmiljöforskningens kompetensutveckling och utlyser därför ett postdoc-stöd på 2 miljoner kronor.

Öppnar: 2020-04-06, stänger: 2020-05-28

Anslagsomgångar

Anslagsomgång 1 öppen för skisser till och med den 19 januari 2022

Sök finansiering till ditt FoU-projekt genom att skicka in en skiss (även ansökan efter beviljad skiss). Beslut lämnas i slutet på mars 2022 Obs! Det kommer finnas en ny mall för skisser när anslagsomgången öppnar..

Öppnar: 2020-12-12, stänger: 2021-01-19

Anslagsomgångar

Anslagsomgång 2 öppnar för ansökningar den 18 januari och stänger den 3 mars 2021

Sök finansiering till ditt FoU-projekt genom att skicka in en ansökan (även ansökan efter beviljad skiss). Beslut lämnas i slutet på juni 2021.

Öppnar: 2021-01-17, stänger: 2021-03-03

Anslagsomgångar

Anslagsomgång 3 öppnar för skisser den 8 mars och stänger den 5 maj 2021

Sök finansiering till ditt FoU-projekt genom att skicka in en skiss (även ansökan efter beviljad skiss). Beslut lämnas i slutet på september 2021.

Öppnar: 2021-03-07, stänger: 2021-05-04

Anslagsomgångar

Anslagsomgång 4 öppnar för ansökningar den 11 maj och stänger den 19 augusti 2021

Sök finansiering till ditt FoU-projekt genom att skicka in en ansökan (även ansökan efter beviljad skiss). Beslut lämnas i mitten på december 2021.

Öppnar: 2021-05-10, stänger: 2021-08-18

Postdoc

Postdoc-stöd på 2 miljoner kronor för studier och forskning som inriktar sig på att förebygga psykisk ohälsa

Arbetsmarknadens parter vill genom Afa Försäkring ytterligare främja kompetensutvecklingen inom området hälsa och sjukfrånvaro och utlyser därför ett postdoc-stöd på 2 miljoner kronor. Utlysningen är öppen från den 26 maj till den 22 september 2021. Beslut om finansiering lämnas tidigast i november 2021.

Öppnar: 2021-05-25, stänger: 2021-09-22

Anslagsomgångar

Anslagsomgång 1 för skisser öppen mellan 13 december och 19 januari

Öppnar: 2021-11-02, stänger: 2022-01-18

Anslagsomgångar

Anslagsomgång 2

Öppnar: 2022-01-19, stänger: 2022-02-22

Anslagsomgångar

Anslagsomgång 3

Öppnar: 2022-03-02, stänger: 2022-05-04

Postdoc

Postdoc-stöd 2022

Årets postdoc-stöd utlyses för studier och forskning om arbetsmiljö.

Öppnar: 2022-04-03, stänger: 2022-06-07

FoU-program

Skadligt bruk i arbetslivet

Ett FoU-program om orsaker till och adekvata åtgärder för såväl rehabilitering som förebyggande av skadligt bruk i arbetslivet.

Öppnar: 2022-04-19, stänger: 2022-08-10

Kontakt

Välkommen att höra av dig till oss på FoU-avdelningen på 08-696 40 00 eller fou@afaforsakring.se.

Nyhetsbrev

Forskningsarkivet